cro3 màu gì

Câu hỏi:

21/02/2020 10,791

B. Màu đỏ chót thẫm. 

Bạn đang xem: cro3 màu gì

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Màu của Brom và phù hợp chất: Crom color xám, CrO black color, Cr2O3 color lục thẫm, CrO3 red color thẫm, Cr(OH)2 gold color, Cr(OH)3 color lục nhạt nhẽo, Ion cromat CrO42 có gold color,  Cr2O72-có color domain authority cam.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau :

(a) Trong hỗn hợp, glyxin tồn bên trên đa phần ở dạng ion lưỡng cực kỳ.

(b) Aminoaxit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(c) Saccarozơ và glucozơ đều phải có phản xạ tráng bạc.

(d) Hidro hóa trọn vẹn triolein (xúc tác Ni, t0) nhận được tripanmitin.

(e) Triolein và protein với nằm trong bộ phận yếu tắc.

(f) Xenlulozơ trinitrat được sử dụng thực hiện dung dịch súng ko sương.

Số vạc biết đích là

A. 4 

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 2:

Dung dịch này tại đây ứng dụng được với sắt kẽm kim loại Cu ?

A. HCl.

B. HNO3 loãng.

C. H2SO4 loãng. 

D. KOH.

Câu 3:

Dung dịch này tại đây với phản xạ tráng bạc ?

A. Metylaxetat. 

B. Glyxin. 

Xem thêm: ch3coona ch4

C. Fructozo

D. Saccarozơ.

Câu 4:

Dãy bao gồm những ion nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là :

A. K+ ;Ba2+ ;Cl- và NO3- 

B. Cl-; Na+; NO3- và Ag+

C. K+ ; Mg2+ ; OH- và NO3- 

D. Cu2+; Mg2+; H+ và OH-

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau :

(1). Dùng Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhị hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.

(2). Cho hỗn hợp NaOH và hỗn hợp AlCl3 dư, nhận được kết tủa.

(3). Nhôm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm, color tráng bạc, dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ chất lượng tốt.

(4). Kim loại Al tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

(5). Cho Cr nhập hỗn hợp NaOH đặc, rét với khí H2 bay rời khỏi.

(6). Tại nhiệt độ chừng cao, NaOH và Al(OH)3 đều không biến thành phân bỏ.

Số tuyên bố đích là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 6:

Quặng này tại đây với chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?

A. Hematit đỏ chót.

B. Boxit.

C. Manhetit.

Xem thêm: sẽ gầy là

D. Criolit.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK