cong thuc vectoBài ghi chép Lý thuyết tổ hợp chương Vectơ hoặc, cụ thể giúp cho bạn nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm Lý thuyết tổ hợp chương Vectơ.

Lý thuyết tổ hợp chương Vectơ

CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. Khái niệm vectơ

Bạn đang xem: cong thuc vecto

Quảng cáo

Cho đoạn trực tiếp AB. Nếu tớ lựa chọn điểm A thực hiện điểu đầu, điểm B là vấn đề cuối thì đoạn trực tiếp AB được bố trí theo hướng kể từ A cho tới B. Khi ê tớ thưa AB là một trong đoạn trực tiếp được bố trí theo hướng.

Định nghĩa. Vectơ là một trong đoạn trực tiếp được bố trí theo hướng.

Vectơ đem điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án và hiểu là “ vectơ AB “. Để vẽ được vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án tớ vẽ đoạn trực tiếp AB và ghi lại mũi thương hiệu ở đầu nút B.

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Vectơ còn được kí hiệu là Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án lúc không cần thiết chứng tỏ điểm đầu và điểm cuối của chính nó.

2. Vectơ nằm trong phương, vectơ nằm trong phía

Đường trực tiếp trải qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá bán của vectơ ê.

Định nghĩa. Hai vectơ được gọi là nằm trong phương nếu như giá bán của bọn chúng tuy nhiên song hoặc trùng nhau.

Nhận xét. Ba điểm phân biệt A, B, C trực tiếp sản phẩm khi và chỉ khi nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án nằm trong phương.

3. Hai vectơ tự nhau

Mỗi vectơ mang 1 phỏng lâu năm, này là khoảng cách thân thuộc điểm đầu và điểm cuối của vectơ ê. Độ lâu năm của Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án được kí hiệu là |Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án| , vì vậy |Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án| = AB.

Vectơ có tính lâu năm tự 1 gọi là vectơ đơn vị chức năng.

Hai vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án được gọi là đều bằng nhau nếu như bọn chúng nằm trong phía và đem nằm trong phỏng lâu năm, kí hiệu Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Chú ý. Khi cho tới trước vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án và điểm O, thì tớ luôn luôn tìm kiếm được một điểm A độc nhất sao cho tới Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

4. Vectơ – không

Ta hiểu được từng vectơ mang 1 điểm đầu và một điểm cuối và trọn vẹn được xác lập lúc biết điểm đầu và điểm cuối của chính nó.

Bây giờ với cùng 1 điểm A bất kì tớ quy ước mang 1 vectơ đặc biệt quan trọng tuy nhiên điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được kí hiệu là Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án và được gọi là vectơ – ko.

Quảng cáo

TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

1. Tổng của nhì vectơ

Định nghĩa. Cho nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Lấy một điểm A tùy ý, vẽ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án được gọi là tổng của nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Ta kí hiệu tổng của nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Phép toán lần tổng của nhì vectơ còn được gọi là luật lệ nằm trong vectơ.

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

3. Tính hóa học của luật lệ với những vectơ

Với tía vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án tùy ý tớ có

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án (tính hóa học gửi gắm hoán);

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án (tính hóa học kết hợp);

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án (tính hóa học của vectơ – không).

4. Hiệu của nhì vectơ

a) Vectơ đối

Cho vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Vectơ đem nằm trong phỏng lâu năm và ngược phía với Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án được gọi là vectơ đối của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án , kí hiệu là -Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án.

Mỗi vectơ đều phải sở hữu vectơ đối, ví dụ điển hình vectơ đối của Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Đặc biệt, vectơ đối của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án là vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án.

b) Định nghĩa hiệu của nhì vectơ

Định nghĩa. Cho nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Ta gọi hiệu của nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án là vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Như vậy Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Từ khái niệm hiệu của nhì vectơ, suy rời khỏi với tía điểm O, A, B tùy ý tớ đem Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Chú ý

1) Phép toán lần hiệu của nhì vectơ còn được gọi là luật lệ trừ vectơ.

2) Với tía điểm tùy ý A, B, C tớ luôn luôn có

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án (quy tắc tía điểm);

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án (quy tắc trừ).

Quảng cáo

5. sát dụng

a) Điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB khi và chỉ khi Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

b) Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ

1. Định nghĩa

Cho số k ≠ 0 và vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Tích của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án với số k là một trong vectơ, kí hiệu là kToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án , nằm trong phía với Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án nếu như k > 0, ngược phía với Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án nếu như k < 0 và có tính lâu năm tự |k|.|Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án|

2. Tính chất

Với nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án bất kì, với từng số h và k, tớ có

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

3. Trung điểm của đoạn trực tiếp và trọng tâm của tam giác

a) Nếu I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB thì với từng điểm M thì tớ đem

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Xem thêm: mili lít

b) Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với từng điểm M thì tớ đem

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

4. Điều khiếu nại nhằm nhì vectơ nằm trong phương

Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án nằm trong phương là đem một số trong những k nhằm

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Nhận xét. Ba điểm phân biệt A, B, C trực tiếp sản phẩm khi và chỉ khi đem số k không giống 0 nhằm

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

5. Phân tích một vectơ theo dõi nhì vectơ ko nằm trong phương

Cho nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ko nằm trong phương. Khi ê từng vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án đều phân tách được một cơ hội độc nhất theo dõi nhì vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án tức là đem độc nhất cặp số h, k sao cho tới Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Quảng cáo

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

1. Trục và phỏng lâu năm đại số bên trên trục

a) Trục tọa phỏng (hay gọi tắt là trục) là một trong đường thẳng liền mạch bên trên này đã xác lập một điểm O gọi là vấn đề gốc và một vectơ đơn vị chức năng Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Ta kí hiệu trục này là (O ; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ).

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

b) Cho M là một trong điểm tùy ý bên trên trục (O; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ). Khi ê đem độc nhất một số trong những k sao cho tới Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Ta gọi số k này là tọa phỏng của điểm M so với trục vẫn cho tới.

c) Cho nhì điểm A và B bên trên trục (O; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ). Khi ê đem độc nhất số a sao cho tới Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Ta gọi số a là phỏng lâu năm đại số của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án so với trục vẫn cho tới và kí hiệu a = Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Nhận xét.

Nếu Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án nằm trong phía với Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án thì Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án = AB, còn nếu như Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ngược phía với thì Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án = –AB.

Nếu nhì điểm A và B bên trên trục (O; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ) đem tọa phỏng theo thứ tự là a và b thì Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án = b – a .

2. Hệ trục tọa độ

a) Định nghĩa. Hệ trục tọa phỏng (O; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án;Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án) bao gồm nhì trục (O;Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án) và (O;Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án) vuông góc cùng nhau. Điểm gốc O công cộng của nhì trục gọi là gốc tọa phỏng. Trục (O;Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án) được gọi là trục hoành và kí hiệu là Ox, trục (O; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án ) được gọi là trục tung và kí hiệu là Oy. Các vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp ánToán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án là những vectơ đơn vị chức năng bên trên Ox và Oy và Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Hệ trục tọa phỏng (O; Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án;Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án) còn được kí hiệu là Oxy

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Mặt bằng phẳng tuy nhiên bên trên này đã cho 1 hệ trục tọa phỏng Oxy còn được gọi là mặt mày bằng phẳng tọa phỏng Oxy hoặc gọi tắt là mặt mày bằng phẳng Oxy.

b) Tọa phỏng của vectơ

Trong mặt mày bằng phẳng Oxy cho 1 vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án và gọi A1, A2 theo thứ tự là hình chiếu của vuông góc của A lên Ox và Oy. Ta đem Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án và cặp số độc nhất (x; y) nhằm Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Như vậy Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Cặp số (x; y) độc nhất này được gọi là tọa phỏng của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án so với hệ tọa phỏng Oxy và ghi chép Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án= (x; y) hoặc Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án(x; y). Số loại nhất x gọi là hoành phỏng, số loại nhì nó gọi là tung phỏng của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Như vậy

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Nhận xét. Từ khái niệm tọa phỏng của vectơ, tớ thấy nhì vectơ đều bằng nhau khi và chỉ khi bọn chúng đem hoành phỏng đều bằng nhau và tung phỏng đều bằng nhau.

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

c) Tọa phỏng của một điểm

Trong mặt mày bằng phẳng tọa phỏng Oxy cho 1 điểm M tùy ý. Tọa phỏng của vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án so với hệ trục Oxy được gọi là tọa phỏng của điểm M so với hệ trục ê.

Như vậy, cặp số (x; y) là tọa phỏng của điểm M khi và chỉ khi Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án Khi ê tớ ghi chép M(x; y) hoặc M = (x; y). Số x được gọi là hoành phỏng, còn số nó được gọi là tung phỏng của điểm M. Hoành phỏng của điểm M còn được kí hiệu là xM, tung phỏng của điểm M, còn được kí hiệu là yM.

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Chú ý rằng, nếu như MM1 ⊥ Ox, MM2 ⊥ Oy thì Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

d) Liên hệ thân thuộc tọa phỏng của điểm và tọa phỏng của vectơ vô mặt mày phẳng

Cho nhì điểm A(xA, yA) và B(xB, yB). Ta có

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

3. Tọa phỏng của những vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Ta đem những công thức sau:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Nhận xét. Hai vectơ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án nằm trong phương khi và chỉ khi đem một số trong những k sao cho tới u1 = kv1 và u2 = kv2.

4. Tọa phỏng trung điểm của đoạn trực tiếp. Tọa phỏng trọng tâm của tam giác

a) Cho đoạn trực tiếp AB đem A(xA, yA), B(xB, yB). Ta đơn giản và dễ dàng chứng tỏ được tọa phỏng trung điểm I(xI, yI) của đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

b) Cho tam giác ABC đem A(xA, yA), B(xB, yB), C(xC, yC). Khi ê tọa phỏng của trọng tâm G(xG, yG) của tam giác ABC được xem theo dõi công thức

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 đem đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Toán 10 đem đáp án hoặc khác:

 • Lý thuyết Các lăm le nghĩa
 • Lý thuyết Tổng và hiệu của nhì vectơ
 • Lý thuyết Tích của vectơ với cùng 1 số
 • Lý thuyết Hệ trục tọa độ

Đã đem tiếng giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: con ech

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


vecto.jspGiải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học