công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tải về bạn dạng PDF

Tính thể tích một hình vỏ hộp chữ nhật rất giản đơn nếu như khách hàng biết chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao của chính nó. WikiHow thời điểm ngày hôm nay tiếp tục chỉ dẫn chúng ta điều này.

 1. 1

  Xác quyết định chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều nhiều năm là cạnh nhiều năm nhất của mặt mày phẳng lặng hình chữ nhật ở phía bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều nhiều năm = 5 centimet.
 2. 2

  Xác quyết định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều rộng lớn là cạnh sớm nhất của mặt mày phẳng lặng hình chữ nhật phía trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều rộng lớn = 4 centimet.
 3. 3

  Xác quyết định độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều cao là cạnh đứng của hình vỏ hộp chữ nhật. Quý khách hàng hãy tưởng tượng về một hình chữ nhật phẳng lặng, độ cao là loại nâng một hình chữ nhật phẳng lặng lên trở nên một khối phụ thân chiều.

  Xem thêm: tạo chữ in đậm

  • Ví dụ: Chiều cao = 3 centimet.
 4. 4

  Tính tích số của phụ thân đơn vị chức năng chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao. Quý khách hàng rất có thể nhân phụ thân quá số đó lại cùng nhau bám theo bất kể trật tự này vẫn rời khỏi nằm trong thành quả. Vậy công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là: thể tích (V) = chiều nhiều năm (l) * chiều rộng lớn (w) * độ cao (h) hoặc V=l*w*h.

  • Ví dụ: V = 5 (cm) * 4 (cm) * 3 (cm) = 60 (cm3).
 5. 5

  Đáp án của chúng ta cần bám theo đơn vị chức năng khối. Tính thể tích Tức là chúng ta thao tác làm việc vô một không khí phụ thân chiều. Chỉ cần thiết tính rời khỏi thành quả và bịa đơn vị chức năng khối đi kèm theo. Bất kể đơn vị chức năng công cộng là gì (mét, đềximét hoặc xentimét), chúng ta vẫn cần thể hiện đáp án vì chưng đơn vị chức năng khối.

  • Đáp số 60 sẽ tiến hành ghi chép trở nên 60 cm3.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 389.994 đợt.

Xem thêm: axetilen ra vinylaxetilen

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?