công thức tính hình trụ

Hình trụ tròn xoe là hình sở hữu nhị mặt mày lòng là nhị hình tròn trụ tuy nhiên song cùng nhau và đều bằng nhau. Trong cuộc sống thường ngày, những dụng cụ hình trụ tròn xoe bao gồm sở hữu lon sữa trườn, khuôn mẫu ly, lọ hoa, khuôn mẫu thùng, khuôn mẫu xô...

Bạn đang xem: công thức tính hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích của hình trụ, tớ lấy độ cao nhân với bình phương chừng lâu năm nửa đường kính hình tròn trụ mặt mày lòng hình trụ và số pi.

Thể tích hình trụ vì như thế diện tích S của mặt mày lòng nhân với chiều cao

Trong đó:

  • V là thể tích hình trụ.
  • r là nửa đường kính hình trụ.
  • h là độ cao, khoảng cách thân mật 2 lòng của hình trụ.
  • Đơn vị thể tích: mét khối (m³)
Hình trụ tròn xoe là hình trụ sở hữu 2 lòng là hình tròn trụ đều bằng nhau và tuy nhiên song cùng nhau.

Các chúng ta có thể xem xét lại công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ và diện tích S toàn phần hình trụ.

Các định nghĩa về hình trụ, mặt mày trụ, khối trụ

1. Mặt trụ

Mặt trụ

Mặt trụ là hình tròn trụ xoay sinh vì như thế đường thẳng liền mạch l Lúc xoay xung quanh đường thẳng liền mạch Δ tuy nhiên song và cơ hội Δ một khoảng tầm R. Δ được gọi là trục, R gọi là nửa đường kính, l gọi là đàng sinh

Định nghĩa không giống, mặt mày trụ là tụ hội toàn bộ những điểm cơ hội đường thẳng liền mạch Δ thắt chặt và cố định một khoảng tầm R ko thay đổi.

2. Hình trụ

Hình trụ

Hình trụ là hình giới chúng ta vì như thế mặt mày trụ và hai tuyến phố tròn xoe đều bằng nhau, là uỷ thác tuyến của mặt mày trụ và 2 mặt mày phẳng lì vuông góc với trục.

Hình trụ là hình tròn trụ xoay Lúc sinh vì như thế tư cạnh của hình một hình chữ nhật Lúc cù xung xung quanh một đàng khoảng của hình chữ nhật cơ.

3. Khối trụ

Khối trụ là hình trụ cùng theo với phần viền vô của hình trụ cơ.

Thể tích khối trụ là lượng không khí nhưng mà hình trụ cướp.

Ví dụ về tính chất thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích của hình trụ biết nửa đường kính nhị mặt mày lòng vì như thế 7,1 cm; độ cao vì như thế 5 centimet.

Giải:

Xem thêm: nữ sinh năm 1982 mệnh gì

Ta sở hữu V=πr²h

thể tích của hình trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2:

Một hình trụ sở hữu diện tích S xung xung quanh là 20π cm² và diện tích S toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình trụ cơ.

Giải:

Diện tích toàn phần hình trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy rời khỏi, 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do cơ, r = 2cm

Diện tích xung xung quanh hình trụ là Sxq = 2πrh

<=> 20π = 2π.2.h
<=> h = 5cm

Thể tích hình trụ là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3:

Một hình trụ sở hữu chu vi lòng vì như thế trăng tròn centimet, diện tích S xung xung quanh vì như thế 14 cm². Tính độ cao của hình trụ và thể tích của hình trụ.

Giải:

Chu vi lòng của hình trụ là chu vi của hình tròn trụ = 2rπ = trăng tròn cm

Diện tích xung xung quanh của hình trụ: Sxq = 2πrh= trăng tròn x h = 14
→ h = 14/20 = 0,7 (cm)

2rπ = trăng tròn => r ~ 3,18 cm

Thể tích của hình trụ: V = π r² x h ~ 219,91 cm³

Xem thêm: sinh năm 2002