công thức tính diện tích mặt cầu

Bài viết lách Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu.

Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay

Bạn đang xem: công thức tính diện tích mặt cầu

Bài giảng: Các dạng câu hỏi tương quan cho tới mặt mày cầu - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho mặt mày cầu với nửa đường kính R, Khi đó:

• Diện tích mặt mày cầu: S = 4πR2 .

• Thể tích khối cầu V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πR3.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Mặt cầu với nửa đường kính R√3 với diện tích S là:

A. 4√3πR2 .    B. 4πR2 .    C. 6πR2 .    D. 12πR2 .

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: S = 4πR2

Diện tích mặt mày cầu với nửa đường kính R√3 là:
S = 4π(R√3)2 = 12πR2 .

Chọn D.

Ví dụ 2. Cho hình trụ 2 lần bán kính 4a xoay quanh 2 lần bán kính của chính nó. Khi bại thể tích khối tròn trĩnh xoay sinh rời khỏi bằng:

A. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πa3    B. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πa3    C. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πa3    D. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πa3

Hướng dẫn giải:

Cho hình trụ 2 lần bán kính 4a xoay quanh 2 lần bán kính của chính nó tớ được khối cầu với 2 lần bán kính 4a hoặc nửa đường kính R = 2a.

Thể tích khối cầu là:

V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πR3 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π(2a)3 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πa3 .

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 3. Khối cầu ( S) với diện tích S mặt mày cầu bởi vì (đvdt). Tính thể tích khối cầu.

A. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π (đvdt).    B. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π (đvdt).

C. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π (đvdt).    D. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π (đvdt).

Hướng dẫn giải:

Do khối cầu (S) với diện tích S mặt mày cầu bởi vì nên tớ có:

Xem thêm: nahco3+na2co3

S = 4πR2 = 16π ⇒ R = 2

Thể tích của khối cầu là:

V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πR3 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π23 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay π (đvdt).

Chọn D.

Ví dụ 4. Cho khối cầu hoàn toàn có thể tích là 36π (cm3) . Bán kính R của khối cầu là:

A. R = 6 cm    B. R= 3 centimet.

C. R = 3√2 cm    D. R = √6 cm

Hướng dẫn giải:

Thể tích của khối cầu V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay πR3 = 36π
⇒ R3 = 27 ⇔ R = 3 centimet.

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 5. Một cái bể chứa chấp nước bao gồm nhì nửa hình cầu và một hình trụ (như hình vẽ).

Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay

Đường sinh của hình trụ bởi vì nhì thứ tự 2 lần bán kính của hình cầu. tường thể tích của bể chứa chấp nước là Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay m3. Tính diện tích S xung xung quanh của cái bể chứa chấp nước theo dõi đơn vị chức năng m2.

A. 50π(m2)    B. 64π(m2)

C. 40π(m2)    D. 48π(m2)

Hướng dẫn giải:

Gọi 4x ( m) là lối sinh hình trụ.

Khi bại lối tròn trĩnh lòng hình trụ và mặt mày cầu với nửa đường kính là x (m).

Thể tích bể chứa chấp nước này đó là thể tích của khối trụ với nửa đường kính lòng R = x;
đường sinh l = h = 4x và thể tích khối cầu với nửa đường kính R= x.

Do bại, thể tích bể chứa chấp nước là:

Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay

Vậy diện tích S xung xung quanh bồn tắm là:
π(4x2 + 2.x.4x) = 48π(m2) .

Chọn D.

Quảng cáo

Xem thêm: điển cố là gì

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu đặc biệt hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp hình chóp đặc biệt hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp lăng trụ đặc biệt hay
 • Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay
 • Cách giải dạng bài bác tập dượt tiết diện của hình nón đặc biệt hay
 • Dạng bài bác tập dượt về hình nón tròn trĩnh xoay (cực hoặc, với câu nói. giải)
 • Cách tính diện tích S hình trụ, thể tích khối trụ đặc biệt hay
 • Dạng bài bác tập dượt về hình trụ, mặt mày trụ (cực hoặc, với câu nói. giải)
 • Dạng bài bác tập dượt hình trụ nội tiếp, nước ngoài tiếp hình cầu, nón, lập phương đặc biệt hay

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

mat-non-mat-tru-mat-cau.jsp