công thức tính diện tích hình tròn lớp 5


Muốn tính diện tích S của hình trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

1. Diện tích hình tròn

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình trụ đem nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình trụ cơ là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết chào bán kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết lối kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đòi công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S theo đòi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Xem thêm: các số điện thoại khẩn cấp

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đòi công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S theo đòi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ rất có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính theo đòi công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm thám thính rời khỏi nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: công thức thể tích hình trụ