công thức tính diện tích hình thang

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ với hình dáng thang, ví dụ như: túi xách tay, thùng đựng rác rến,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời chúng ta xem thêm nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình thang

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình với 2 cạnh lòng tuy nhiên song và tổng toàn bộ những góc vì như thế 3600 .

Diện tích hình thang vì như thế tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thích 2 đáy. Dưới đấy là một số trong những tình huống tính diện tích S (S) hình thang chúng ta cần phải biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tớ lấy tầm nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức ví dụ là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là chừng lâu năm lòng bé

b là chừng lâu năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thích 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội đơn giản dễ dàng qua quýt bài bác thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng nhỏ nhắn tớ đem nằm trong vào

Rồi lấy nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng đi ra.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng nhập công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang với 1 góc vuông và độ cao chủ yếu vì như thế cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang ngẫu nhiên tớ có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là chừng lâu năm của 2 cạnh lòng.

h là chừng lâu năm cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang với nhì góc kề của một lòng vì như thế nhau;  2 cạnh mặt mũi đều bằng nhau và ko tuy nhiên song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – sít dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – Quý Khách với tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân chia nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta với hình thang cân nặng ABCD với 2 cạnh mặt mũi AD và BC đều bằng nhau (hình mặt mũi dưới). Đường cao AH và BK phân chia hình thang đi ra trở thành 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi bại liệt, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật mang đến ABHK và diện tích S tam giác mang đến ADH và BCK. Kết ngược tính được lấy nằm trong lại cùng nhau tiếp tục đi ra diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 phương pháp tính diện tích S hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang với chiều lâu năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Xem thêm: nahco3+na2co3

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tớ có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ nhắn là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhì lòng về phía ở bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn thêm thắt 14m, lòng nhỏ thêm thắt 10m nhận được mảnh đất nền hình thang mới mẻ với diện tích S to hơn diện tích S lúc đầu là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang lúc đầu.

Lời giải:

Theo đề bài bác, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang với lòng rộng lớn là 14m và lòng nhỏ nhắn là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tớ có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang lúc đầu là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông với khoảng cách thân thích 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ vì như thế ¾ lòng rộng lớn. Tính chừng lâu năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu việc tớ có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng chừng lâu năm nhì lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi chừng lâu năm lòng nhỏ nhắn là a, chừng lâu năm lòng rộng lớn là b, tớ có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ bại liệt tính được lòng rộng lớn vì như thế 8cm, lòng nhỏ nhắn vì như thế 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang vì như thế nằm trong tổng chừng lâu năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tớ sẽ sở hữu được những phương pháp tính thời gian nhanh rộng lớn. Dưới đấy là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b theo lần lượt là lòng nhỏ nhắn và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mũi hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với những cạnh mặt mũi và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhì cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mũi hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô mô tả công thức tính chu vi mang đến hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tớ lấy chừng lâu năm cạnh mặt mũi nhân 2 cùng theo với chừng lâu năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhì cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mũi hình thang

Cách tính chu vi mang đến hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tớ cũng hoàn toàn có thể dò thám đi ra cạnh mặt mũi của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mũi của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng chừng lâu năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân chia 2.

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên vẫn giúp đỡ bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm thời gian nhanh và đúng mực chúng ta nhớ là coi phần ví dụ và được Shop chúng tôi đem tra nhập bài bác.

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

Xem thêm: công thức thể tích hình trụ

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi