công thức diện tích hình thang

Diện tích hình thang là Việc không chỉ là được phần mềm vô toán học tập, nhưng mà trong cả vô thực tiễn cũng đều có thật nhiều tương quan. Vậy nên, nhằm biết phương pháp tính diện tích S của hình thang cụ thể, nội dung bài viết tại đây của Monkey tiếp tục trả lời.

Giới thiệu về diện tích S hình thang

Hình thang là một trong những trong những mô hình học tập phổ cập, là một tứ giác lồi với 2 cạnh đối tuy vậy song đó là những cạnh lòng, còn 2 cạnh còn sót lại là 2 cạnh mặt mày.

Bạn đang xem: công thức diện tích hình thang

Còn diện tích S hình thang đó là toàn cỗ phần mặt mày phẳng lặng nằm trong bên phía trong 4 cạnh mặt mày nhưng mà quý khách rất có thể trông thấy được.

Đặc biệt, hình thang được phân thành nhiều loại không giống nhau như:

 • Hình thang vuông là hình thang với cùng một góc vuông.

 • Hình thang cân là hình thang với nhì góc kề một lòng đều bằng nhau.

 • Hình bình hành là hình thang với 2 cạnh lòng đều bằng nhau và 2 cạnh mặt mày tuy vậy song và đều bằng nhau.

 • Hình chữ nhật là hình thang vừa phải vuông vừa phải cân nặng.

Đặc điểm của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích S hình thang

Diện tích hình thang được xem bằng tổng phỏng lâu năm nhì lòng nhân với độ cao rồi mang đi phân tách cho tới 2. Lưu ý, những thông số kỹ thuật nên và một đơn vị chức năng đo.

Ngoài đi ra, với phương pháp tính diện tích S của hình thang sẽ tiến hành phân thành những loại sau:

Công thức cộng đồng tính diện tích S hình thang

Trong đó:

 • S: diện tích hình thang.

 • h: độ cao nối kể từ đỉnh cho tới lòng của hình thang.

 • a và b: nhì cạnh lòng của hình thang.

Công thức tính diện tích S của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng chủ yếu là hình thang với 2 góc kề 1 lòng đều bằng nhau, nằm trong 2 cạnh mặt mày đều bằng nhau và thông thường ko tuy vậy song cùng nhau.

Dựa vô công thức tính diện tích S hình thang cộng đồng, tao rất có thể chia nhỏ từng phần vô hình nhằm tính diện tích S rồi nằm trong lại cùng nhau.

Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông và cạnh mặt mày thông thường vuông góc với 2 lòng (chiều cao h).

Theo cơ, phương pháp tính diện tích S hình thang vuông được xem bằng khoảng cùng theo với 2 cạnh lòng và nhân với độ cao thân thích 2 lòng (chiều cao là cạnh mặt mày vuông góc với 2 đáy). 

Trong đó:

 • S: diện tích S hình thang.

 • h: phỏng lâu năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 đáy

 • a và b: phỏng lâu năm 2 cạnh lòng của hình thang.

Hướng dẫn phương pháp tính diện tích S hình thang

Đối với bài bác thói quen diện tích S của hình thang, tất cả chúng ta rất có thể tiến hành theo phía dẫn sau đây:         

Cách tính diện tích S hình thang tùy theo nhiều nhân tố. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Các bước tính diện tích S với độ cao và phỏng lâu năm 2 cạnh đáy

 • Bước 1: Tính tổng phỏng lâu năm 2 cạnh đáy 

Bởi vì thế hình thang với 2 cạnh lòng tuy vậy song nhau, nên đề bài bác ko cho tới sẵn độ quý hiếm của bọn chúng, quý khách rất có thể sử dụng thước nhằm đo độ quý hiếm của 2 cạnh lòng rồi nằm trong bọn chúng cùng nhau.

Chẳng hạn: Cho hình thang, biết phỏng lâu năm lòng bên trên gọi là b1 = 8 centimet và lòng bên dưới gọi là b2 = 13 centimet, tao với tổng phỏng lâu năm 2 lòng là: "b = b1 + b2" = 8 centimet + 13 centimet = 21 centimet.

 • Bước 2: Tính độ cao của hình thang 

Chiều cao của hình thang đó là khoảng cách thân thích 2 lòng tuy vậy tuy vậy, nên quý khách rất có thể vẽ 1 đường thẳng liền mạch kể từ lòng bên trên xuống lòng bên dưới sao cho tới 2 cạnh lòng vuông góc. Sau cơ sử dụng thước đo nhằm xác lập phỏng lâu năm của độ cao ứng.

Lưu ý: Độ lâu năm của 2 cạnh mặt mày ko nên là độ cao của hình thang và điều này chỉ xuất hiện nay với hình thang vuông. 

 • Bước 3: Lấy tổng phỏng lâu năm 2 lòng nhân với chiều cao 

Sau khi tiếp tục với số đo của 2 lòng và độ cao, tao tổ chức nhân bọn chúng cùng nhau rồi thêm thắt ký hiệu bình phương vô đơn vị chức năng đo ứng.

Theo fake sử trên: Ta với "(b)h" = 21 centimet x 7 centimet = 147 cm2.

 • Bước 4: Lấy tích của tổng 2 lòng và độ cao nhân với ½ (hoặc phân tách 2) nhằm dò thám diện tích S hình thang 

Ở đoạn này, nhằm tính diện tích S hình thang tao vận dụng công thức lấy tích của tổng 2 lòng và độ cao nhân với ½ (hoặc phân tách 2 cũng đi ra nằm trong 1 kết quả).

Từ fake sử trên: Ta với diện tích S của hình thang S = 147 cm2 / 2 = 73,5 cm2

Tính diện tích S của hình thang nếu như biết phỏng lâu năm cạnh bên

 • Bước 1: Chia hình thang trở nên 1 hình chữ nhật và 2 tam giác vuông 

Đầu tiên, tất cả chúng ta tiếp tục kẻ đường thẳng liền mạch kể từ góc của lòng bên trên hạn chế lòng bên dưới vuông góc. Lúc này, hình thang sẽ tiến hành tạo ra trở nên 2 tam giác vuông với cạnh huyền đều bằng nhau ở phía 2 bên nằm trong 1 hình chữ nhật rộng lớn. Lưu ý, phương pháp tính này tiếp tục vận dụng với tính diện tích S hình thang cân nặng.

 • Bước 2: Tìm phỏng lâu năm của cạnh lòng tam giác 

Tiếp cho tới, quý khách tiếp tục lấy phỏng lâu năm lòng bên trên hình thang trừ phỏng lâu năm lòng bên dưới nhằm tính được phỏng lâu năm còn sót lại. Tiếp tục lấy khoảng cách tìm kiếm được phân tách 2 nhằm tìm kiếm được phỏng lâu năm lòng hình tam giác. Lúc này, tao sẽ sở hữu được phỏng lâu năm cạnh huyền và cạnh lòng của tam giác vuông ứng.

Giả sử: Cho hình thang với lòng bên trên ứng là (b1) = 6 centimet, lòng bên dưới là (b2) = 12 centimet, gọi A là cạnh lòng của hình tam giác, thời điểm hiện tại tao với A = (b2 - b1)/2 = (12 centimet - 6 cm)/2 = 3 centimet.

 • Bước 3: Sử dụng tấp tểnh lý Pytago nhằm dò thám độ cao của hình thang

Sau khi tiếp tục tìm kiếm được phỏng lâu năm cạnh huyền, cạnh lòng của tam giác, tao vận dụng tấp tểnh lý Pytago A^2 + B^2 = C^2. Trong số đó A là cạnh lòng còn C là cạnh huyền.

Lúc này, những em tiếp tục nên giải phương trình nhằm dò thám B là độ cao của hình thang.

Giả sử: Trường hợp ý tính được phỏng lâu năm cạnh lòng của tam giác vuông là 3 centimet và cạnh huyền là 5 centimet, khi thay cho vô công thức, tao sẽ sở hữu được phương trình:

(3 cm) ^2 + B^2 = (5 cm) ^2

Bình phương những giá bán trị: 9 centimet +B^2 = 25 cm

Xem thêm: điển cố là gì

Lấy cả nhì vế phương trình trừ cút 9: B^2 = 16 cm

Tính căn bậc nhì của nhì vế: B = 4 cm

 • Bước 4: Thay phỏng lâu năm 2 lòng và độ cao vô công thức tính diện tích S hình thang

Bước ở đầu cuối, tao lấy phỏng lâu năm độ cao và 2 lòng tìm kiếm được vận dụng công thức tính diện tích S S = ½(b1 +b2)h nhằm đo lường và thể hiện đáp án.

Theo fake sử bên trên, tao có

S = ½(6 centimet +12 cm)(4 cm)

S = ½(18 cm)(4 cm)

S = 36 cm2.

Bài tập luyện thực hành thực tế nhằm rèn kĩ năng tính diện tích S hình thang

Dựa vô những kỹ năng tiếp tục học tập bên trên về diện tích S hình thang bên trên, tiếp sau đây Monkey tiếp tục tổ hợp thêm thắt một số trong những bài bác tập luyện kèm cặp điều giải và bài bác tập luyện áp dụng nhằm những em thực hành thực tế rèn luyện thêm:

Bài thói quen diện tích S hình thang với điều giải

(Nguồn: Tổng hợp)

Bài thói quen diện tích S hình thang không tồn tại điều giải

Câu 1: Cho hình thang ABCD. Bốn điểm M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. sành diện tích S tứ giác MNPQ là 115 cm2. Tính diện tích S hình thang ABCD.

Câu 2: Cho hình thang ABCD có tính lâu năm lối cao là 4,2 dm, diện tích S = 36,12 dm2 và lòng rộng lớn CD dài ra hơn lòng bé bỏng AB là 7,8 dm. Kéo lâu năm AD và BC hạn chế nhau bên trên E. sành AD = 3/5 DE. Hỏi diện tích S hình tam giác ABE là bao nhiêu?

Câu 3: Cho hình thang vuông ABCD (góc A, D là góc vuông) với AB=4cm, DC=5cm, AD=3cm. Nối D với B được nhì hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích S hình tam giác cơ.

b) Tính tỉ số Phần Trăm của diện tích S hình tam giác ABD và diện tích S hình tam giác BDC.

Câu 4: Tính độ cao hình thang có:

a). Diện tích 30cm²; lòng rộng lớn 8cm và lòng bé bỏng 0,4dm.

b). Diện tích 6,4 dm²; lòng rộng lớn 1,8dm; lòng bé bỏng 1,4dm.

c). Diện tích 3/4m²; lòng rộng lớn 1/4m và lòng bé bỏng 1/8m.

Câu 5: Tính diện tích S hình thang với :

a). Đáy rộng lớn 8m; lòng bé bỏng 75dm; độ cao 32dm.

b). Đáy rộng lớn 1,9m; lòng bé bỏng 1,3m; độ cao 0,9m.

c). Đáy rộng lớn 2/3m; lòng bé bỏng 1/2m; độ cao 3/5m.

Câu 6: Tính tổng nhì lòng hình thang có:

a). Diện tích 3,6 dam²; độ cao 1,2dam.

b). Diện tích 3/4m²; độ cao 2/3m.

c). Diện tích 2400cm²; độ cao 3,8dm.

Câu 7: Một thửa ruộng hình thang vuông với cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng lâu năm 30,5m; lòng rộng lớn 120,4m; lòng bé bỏng 79,6m.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bởi vì dam²

b. Trung bình 100dam2 chiếm được 65,2kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng chiếm được từng nào kilogam thóc?

Câu 8: Một hình thang với lòng bé bỏng 2,8dm.Đáy rộng lớn bởi vì 7/3 lòng bé bỏng và bởi vì 5/3 độ cao. Tính diện tích S hình thang.

Câu 9: Một miếng khu đất hình thang với lòng bé bỏng 18m và bởi vì ¾ lòng rộng lớn. Tính diện tích S miếng khu đất hình thang?

Câu 10: Một thửa ruộng hình thang với lòng rộng lớn 75,6m; lòng bé bỏng 62,4m và độ cao 40m. sành rằng 2/5 diện tích S thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích S trồng khoai, còn sót lại trồng lạc. Tính diện tích S trồng từng loại cây trên?

Kinh nghiệm học tập tính diện tích S hình thang hiệu quả

Để hùn những em học tập đảm bảo chất lượng kỹ năng toán học tập phát biểu cộng đồng, phương pháp tính diện tích S vô hình thang phát biểu riêng rẽ thì bên dưới đấy là một số trong những tuyệt kỹ nhưng mà quý khách rất có thể xem thêm thêm:

Cần nắm rõ những kỹ năng cơ bạn dạng khi tính diện tích S của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Tạo sự hào hứng lúc học toán hình nằm trong Monkey Math: Là phần mềm dạy dỗ toán trí tuệ online dành riêng cho trẻ nhỏ, Monkey Math thi công nội dung bài học kinh nghiệm bám sát công tác GDPT tiên tiến nhất, phối kết hợp nằm trong nhiều cách thức dạy dỗ toán tích đặc biệt, phối kết hợp nằm trong hình hình ảnh minh hoạ rõ rệt, chân thật, trò nghịch ngợm tương tác thú vị, nhiều mẫu mã chủ thể, phân phân thành nhiều Lever. Qua cơ hùn từng giờ học tập toán với bé bỏng tiếp tục là một trong những thú vui thay cho chỉ triệu tập học tập bám theo SGK.

 • Nắm rõ ràng kỹ năng cơ bản: Với bài bác thói quen diện tích S hình thang sẽ sở hữu được những bài bác tập luyện nâng lên, yên cầu những em nên áp dụng nhiều kỹ năng hình học tập không giống nhau. Vậy nên, hãy nắm rõ kỹ năng cơ bạn dạng về những hình học tập kể từ định nghĩa, đặc thù và những công thức tương quan nhằm giải bài bác tập luyện đơn giản rộng lớn.

 • Thực hành thông thường xuyên hơn: Bên cạnh việc học tập lý thuyết, thân phụ u nên khuyến khích và đòi hỏi bé bỏng thực hành thực tế, rèn luyện nhiều hơn thế nữa từ những việc chịu khó thực hiện bài bác tập luyện vô SGK, xem thêm thêm thắt nhiều kỹ năng mạng internet, luyện đề đua, tự động tổ chức triển khai những trò nghịch ngợm toán học tập,… nhằm kích ứng óc cỗ và tài năng trí tuệ của con cái đảm bảo chất lượng rộng lớn.

 • Học công thức tính diện tích S hình thang qua chuyện bài bác thơ: Việc ghi lưu giữ công thức trải qua những bài bác thơ với vần điều sẽ hỗ trợ những em đơn giản ghi lưu giữ rộng lớn thay cho học tập những đoạn văn. Dưới đấy là khêu ý bài bác thơ về công thức tính diện tích S của hình thang nhằm những em xem thêm thêm:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy lâu năm, lòng cụt tao đem nằm trong vào

Xem thêm: học học nữa học mãi của ai

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia song lấy nữa thế nào thì cũng ra”.

Kết luận

Trên đấy là những vấn đề share về kỹ năng cơ bạn dạng tính diện tích S hình thang. Đây sẽ là một mục chính cần thiết vô phần hình học tập nhưng mà những em cần thiết nắm vững, tương hỗ việc học tập bên trên lớp, giải đề đua hoặc phần mềm vô thực dắt hiệu suất cao rộng lớn nhé.