Con Người Là Một Nhân Tố Sinh Thái Đặc Biệt Có Thể Xếp Con Người Vào Nhóm Nhân Tố Nào Sau Đây

*

*

nhân tố sinh thái là gì? tất cả mấy nhóm yếu tố sinh thái? cho ví dụ. Nguyên nhân con tín đồ được xếp vào nhóm nhân tố sinh thái riêng?

 

 


*

Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác rượu cồn tới sinh vật

có hai nhóm : nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh 

VD: ánh sáng,nhiệt độ, độ ẩm,...

Bạn đang xem: Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây

vì chuyển động của con người khác với các sinh vật khác


Có thể xếp con fan vào nhóm yếu tố sinh thái:

A. Vô sinh 

B. Hữu sinh 

C. Hữu sinh với vô sinh 

D. Hữu cơ


Có thể xếp con fan vào nhóm yếu tố sinh thái:

A. Vô sinh

B. Hữu sinh

C. Hữu sinh cùng vô sinh

D. Hữu cơ


Có những nhân tố sinh thái nào ảnh hưởng tác động đến con bò? Hãy bố trí các nhân tố sinh thái kia vào từng nhóm yếu tố sinh thái đến phù hợp.


- Các nhân tố tác động là: Đất, nước, ko khí, cây cỏ, bé chim đậu bên trên lưng.

- yếu tố hữu sinh: cây cỏ, nhỏ chim.

- yếu tố vô sinh: Đất, nước, ko khí.


Câu 1: fan ta phân tách các yếu tố sinh thái thành các nhóm nào?
A. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm yếu tố sinh thái hữu sinh.B. Nhóm yếu tố sinh thái sinh vật và con người.C. Nhóm yếu tố sinh thái bất lời và gồm lợi.D. Nhóm yếu tố sinh thái của thạch quyển, của khí quyển cùng của thủy quyển.Câu 2: tuyên bố nào sau đây đúng? 1. Những loài sinh thứ phản ứng không giống nhau so với nhiệt độ môi trường. 2. Chỉ có động vật mới nhạy bén cảm đối với nhiệt độ còn thực đồ vật thì vô cùng ít bội nghịch ứng với nhiệt độ độ. 3....
Đọc tiếp

Câu 1: tín đồ ta phân tách các yếu tố sinh thái thành những nhóm nào?

A. Nhóm yếu tố sinh thái vô sinh và nhóm yếu tố sinh thái hữu sinh.

B. Nhóm nhân tố sinh thái sinh trang bị và nhỏ người.

C. Nhóm yếu tố sinh thái bất lời và bao gồm lợi.

D. Nhóm yếu tố sinh thái của thạch quyển, của khí quyển với của thủy quyển.

Câu 2: phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Các loài sinh đồ gia dụng phản ứng khác nhau đối với nhiệt độ môi trường.

 2. Chỉ có động vật mới nhạy cảm cảm đối với nhiệt độ còn thực trang bị thì rất ít phản ứng với nhiệt độ độ.

 3. Động vật thay đổi nhiệt biến đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ độ môi trường xung quanh nên dễ đam mê nghi rộng so với động vật hoang dã đẳng nhiệt.

 4. Động đồ đẳng nhiệt có công dụng phân ba rộng hơn so với động vật hoang dã biến nhiệt.

A. 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 4. D.1, 2.

Câu 3: dựa vào sự mê say nghi của thực vật đối với ánh sáng, tín đồ ta phân chia thực vật thành các nhóm nào?

A. Cây trung sinh, cây ưa ẩm. B. Cây ưa sáng, câu ưa bóng.

C. Cây ưa sáng, cây ưa tối. D. Cây ưa hạn, cây ưa ẩm.

Câu 4: những loài của cây ưa láng gồm:

A. Ráy, phong lan, riềng, lá lốt. B. Ráy, phong lan, riềng, lúa.

C. Ráy, lim, phong lan, riềng, gừng. D. Lim, phong lan, lúa, đậu.

Câu 5: Các loài động vật hoạt động ban đêm gồm:

A. Con chuột chũi, cú mèo, người yêu câu, dơi. B. Con chuột chũi, cú mèo,thỏ.

C. Thỏ, cáo, hổ, gián. D. Con chuột chũi, cú mèo, dơi, gián.

Câu 6: tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Động vật đẳng nhiệt sống ngơi nghỉ vùng ôn đới tất cả lớp mỡ chảy xệ dày nên có công dụng chống rét xuất sắc hơn so với động vật hoang dã vùng nhiệt đới có lớp mỡ bụng mỏng.

B. Động vật dụng sống vùng khí hậu lạnh thường có lông màu sắc trắng.

C. Đa phần động vật vùng nhiệt đới có lông thưa với ngắn.

D. Động đồ vật đẳng nhiệt sống nghỉ ngơi vùng nhiệt độ lạnh, có tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể nhỏ tuổi hơn so với động vật xứ nóng.

Câu 7: Đa số những sinh đồ vật sống trong phạm vi ánh sáng nào sau đây?

A. – 270C cho 00 C. B. 00C cho 500C. C. 300C mang đến 600C. D. 800C mang đến 900

Câu 8: những sinh vật cùng loài có mối quan hệ nào sau đây?

A. Cung cấp và cùng sinh. B. Cùng sinh với hội sinh.

C. Kí sinh với nữa kí sinh. D. Hỗ trợ và cạnh tranh.

Câu 9: hiện tượng lạ rễ của các cây thuộc loài sống gần nhau gắn sát với nhau biểu hiện mối tình dục gì?

A. Hỗ trợ. B. Cùng sinh. C. Hội sinh. D. Cạnh tranh.

Câu 10: Cho các ví dụ sau, lấy một ví dụ nào thể hiện quan hệ kí sinh-nửa kí sinh?

A. Hoa lan sinh sống trên các cành mộc mục trong rừng. B. Địa y sống bám dính trên cành cây.

C. Tầm gửi sống bám trên cây thân gỗ. D. Vi trùng sống trong nốt sần các cây họ đậu.

Câu 11: Cho những nhóm sinh đồ gia dụng sau, đội sinh thiết bị nào chưa phải quần thể?

1. Những con cá rô phi sinh sống trong cùng một ao. 4. Những bé hổ cùng loài trong một vườn bách thú.

2. Những nhỏ chim sống trong một khu vườn. 5. Lộc bình nổi cùng bề mặt Hồ Tây.

3. Những bé mối cùng sống nghỉ ngơi chân đê. 6. Các cây mọc ven bờ hồ.

A. 2, 4. B. 1, 3, 6. C. 1, 3, 4, 4, 5, 6. D. 2, 4, 5, 6.

Câu 12: một vài đặc trưng của quần thể được nhắc trong sinh học tập 9 là gì?

 A. Tỉ trọng giới tính, thành phần nhóm tuổi.

 B. Thành phần đội tuổi, tỷ lệ quần thể.

 C. Tỷ lệ quần thể, tỉ lệ thành phần giới tính, tỉ lệ chế tạo – tử vong.

 D. Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể cùng thành phần nhóm tuổi.

Câu 13: phát biểu nào tiếp sau đây sai khi nói về tháp tuổi?

A. Tháp tuổi không phải lúc nào cũng đều có dạng đáy bự đỉnh nhỏ.

B. Tháp dạng vạc triển bao giờ cũng gồm dạng đáy béo đỉnh nhỏ.

Xem thêm: Top 8 đề thi cuối học kì 2 lớp 5 năm 2022, top 8 đề thi kì 2 môn toán lớp 5 năm 2022

C. Tháp tuổi dạng bình ổn đáy nhỏ, đỉnh lớn.

D. Tháp tuổi dạng giảm sút có đáy bé nhỏ đỉnh hẹp.

Câu 14: Tăng dân số quá nhanh hoàn toàn có thể dẫn đến những trường phù hợp nào trong những trường phù hợp sau:

(1) thiếu khu vực ở. (4) nâng cấp điều kiện sống cho những người dân.

(2) thiếu thốn lượng thực. (5) tài nguyên ít bị khai thác.

(3) độc hại môi trường.

A. (1), (2), (3). B. (4), (5). C. (1), (2). D. (1), (2), (5).

Câu 15: Quần thể người dân có những đội tuổi như thế nào sau đây?

A. Team tuổi trước sinh sản, team tuổi chế tác và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao rượu cồn nặng nhọc.

B. Nhóm tuổi tạo nên và lao động, đội tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản.

C. Nhóm tuổi lao động, đội tuổi sinh sản, đội tuổi hết kỹ năng lao rượu cồn nặng nhọc.

D. Team tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, đội tuổi sau lao động.

Câu 16: Ở quần thể người, giải pháp nhóm tuổi trước sản xuất là:

A. Tự 15 cho dưới trăng tròn tuổi. B. Trường đoản cú sơ sinh đến dưới 15 tuổi.

C. Từ sơ sinh đến dưới 25 tuổi . D.từ sơ sinh cho dưới 20 tuổi.

Câu 17: Tập hợp nhiều quần thể sinh trang bị thuộc các loài không giống nhau, thuộc sống trong một ko gian xác định và bọn chúng có mối quan hệ mật thiết, lắp bó cùng nhau được hotline là

A. Quần làng sinh vật. B. Hệ sinh thái. C. Sinh cảnh. D. Khối hệ thống quần thể.

Câu 18: Hãy lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Quần xã bao gồm các điểm lưu ý cơ phiên bản về số lượng và yếu tố loài những sinh vật.

B. Chủng loại ưu cầm là chủng loại chỉ có tại một quần làng mạc hoặc có tương đối nhiều hơn hẳn những loài khác.

C. Loài đặc trưng là loài gồm vai trò quan trọng đặc biệt trong quần xã.

D. Tập phù hợp cá rô phi trong ao tạo nên thành một quần xã.

Câu 19: “Gặp nhiệt độ thuận lợi, cây cỏ xanh tốt, sâu ăn uống lá cây tạo ra mạnh, con số sâu tăng để cho số lượng chim sâu cũng tăng theo.Tuy nhiên, khi con số chim sâu tăng vượt nhiều, chim ăn uống nhiều sâu dẫn tới số lượng sâu lại giảm” Đây là lấy một ví dụ minh họa về

A. Diễn ráng sinh thái. B. Cân đối quần thể.

C. Giới hạn sinh thái. D. Thăng bằng sinh học.

Câu 20: Xét chuỗi thức ăn:Cỏ -> loài chuột –> rắn hổ sở hữu –> diều hâu. Vào đó, sinh đồ vật tiêu thụ là

A. Cỏ, chuột, rắn hổ mang, diều hâu. B. Chuột, rắn hổ mang, diều hâu.

C. Cỏ, diều hâu. D. Diều hâu.

Câu 21: Cách sống của con fan trong thời gian nguyên thuỷ là

A. Săn bắt động vật hoang dã. B. Săn bắt động vật hoang dã và hái lượm.

C. đốt rừng cùng chăn thả gia súc. D. Khai thác tài nguyên và đốt rừng.

Câu 22: Con người bước đầu chăn thả gia súc cùng trồng trọt ở giai đoạn nào bên dưới đây?

A. Giai đoạn nguyên thuỷ B. Xóm hội công nghiệp

C. Làng mạc hội nntt D. Khai thác khoáng sản và đốt rừng

Câu 23: Nền sản xuất nông nghiệp trồng trọt trong quy trình xã hội công nghiệp được triển khai chủ yếu ớt bằng những phương tiện

A. Thủ công. B. Phân phối thủ công.

C. Sức kéo đụng vật. D. Cơ giới hoá.

Câu 24: Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường là

A. Do những loài sinh đồ dùng trong quần làng sinh vật chế tạo ra.

B. Những điều kiện không bình thường của ngoại cảnh, bạn thân lụt, thiên tai.

C. ảnh hưởng tác động của nhỏ người

D. Sự biến hóa của khí hậu.

Câu 25: Nguồn tích điện nào sau đây nếu được sử dụng sẽ khởi tạo ra tài năng gây ô nhiễm và độc hại môi trường ở tầm mức thấp nhất?

A. Than đá B. Dầu lửa C. Khía cạnh trời D. Khí đốt

Câu 26: Cho những phát biểu sau, các phát biểu đúng là:

1. Ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây ra nhiều bệnh cho con tín đồ và sinh vật.

2. Tại sao gây ô nhiễm không khí hầu hết do núi lửa xịt nham thạch.

3. Nguồn ô nhiễm phóng xạ đa số là từ hóa học thải của công trường khai quật chất phóng xạ, những nhà máy năng lượng điện nguyên tử… cùng qua mọi vụ demo vũ khí phân tử nhân.

4. Nhiều buổi giao lưu của con người đã tác động đến môi trường xung quanh tự nhiên gây độc hại và làm suy thoái và khủng hoảng môi trường.

A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4.

Câu 27: Đâu không hẳn là biện pháp hạn chế độc hại môi trường?

A. Xây dừng công viện cây xanh. B. Sử dụng nguồn năng lượng gió.

C. Thực hiện nguồn năng lượng khí đốt. D. áp dụng nguồn tích điện mặt trời.

Câu 28: Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cấp năng suất cây cỏ người ta sử dụng phương án nào?

A. Sử dụng phân đạm hóa học. B. Trồng các cây một năm.

C. Trồng các cây họ Đậu. D. Trồng những cây thọ năm.

Câu 29: Cho sơ đồ vật lưới thức ăn sau đây, phát biểu nào sau đây đúng khi nói đến lưới thức nạp năng lượng dưới đây?

 

*
 

A. Con chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn. B. Mỗi chuỗi thức ăn đều phải có 4 đôi mắt xích.

C. Cáo chưa phải là đôi mắt xích tầm thường trong lưới thức ăn. D. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn.

Câu 30: Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng về trơ thổ địa tự của những dạng sinh đồ gia dụng trong một chuỗi thức ăn?

Câu hỏi:

Con fan là một nhân tố sinh thái quánh biệt. Rất có thể xếp con fan vào nhóm yếu tố nào sau đây?


A.Nhóm yếu tố vô sinh
B.Nhóm nhân tố hữu sinh
C.Thuộc cả nhóm yếu tố hữu sinh với nhóm yếu tố vô sinh
D.Không ở trong nhóm yếu tố vô sinh với nhóm nhân tố hữu sinh
*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật dụng Lý 12

Giải bài tập SGK vật Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm trang bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn thứ lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ dùng lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho loại sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Khái quát văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến cố kỉnh kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

lendviet.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.