co2 ra nahco3

Phản ứng NaOH + CO2 (tỉ lệ 1 : 1) đi ra NaHCO3 nằm trong loại phản xạ hóa ăn ý và đã được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích luyện sở hữu tương quan về NaOH sở hữu lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: co2 ra nahco3

NaOH + CO2 → NaHCO3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

CO2 + NaOH → NaHCO3

2. Cách tổ chức phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

- Dẫn khí CO2 kể từ từ cho tới dư vô ống thử chứa chấp NaOH và vài ba giọt hóa học thông tư.

3. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

CO2 + NaOH → NaHCO3

Bước 2: Viết phương trình ion không hề thiếu vì thế cách: fake những hóa học một vừa hai phải dễ dàng tan, một vừa hai phải năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu hèn, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

CO2 + Na+ + OH- → Na+ + HCO3-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không hề thiếu bằng phương pháp lược vứt đi những ion như là nhau ở cả nhị vế:

CO2 + OH- → HCO3-

4. Xác toan thành phầm của phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

- CO2 phản xạ với NaOH chỉ nhận được muối bột NaHCO3 Lúc T = nNaOHnCO21.

- CO2 phản xạ với NaOH chỉ nhận được muối bột Na2CO3 Lúc T = nNaOHnCO22.

- CO2 phản xạ với NaOH thu được cả muối bột NaHCO3 Na2CO3 Lúc 1< T =nNaOHnCO2< 2.

5. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về CO2

5.1. Cấu tạo nên phân tử

Quảng cáo

- Cấu tạo nên của CO2 là O = C = O.

- Phân tử CO2 sở hữu cấu trúc trực tiếp, ko phân vô cùng.

5.2. Tính hóa học vật lý

- Là hóa học khí ko màu sắc, nặng nề vội vã 1,5 đợt bầu không khí.

- Tan không nhiều nội địa.

- CO2 Lúc bị thực hiện lạnh lẽo đột ngột fake lịch sự tình trạng rắn, gọi là nước đá thô.

- Nước đá thô ko rét chảy tuy nhiên hưng phấn nên được dùng để làm thực hiện môi trường xung quanh lạnh lẽo và thô, vô cùng tiện lợi nhằm bảo vệ đồ ăn thức uống.

Lưu ý: Khi dùng đá thô cần treo gang tay chống lạnh lẽo nhằm tách bị rộp lạnh lẽo Lúc xúc tiếp với đá thô.

5.3. Tính hóa học hóa học

- Khí CO2 ko cháy, ko giữ lại sự cháy của đa số hóa học.

- CO2 là oxit axit, Lúc tan nội địa tạo nên trở nên axit cacbonic:

CO2 (k) + H2O (l) ⇄ H2CO3 (dd)

- Dường như, CO2 còn thuộc tính với oxit bazơ và hỗn hợp kiềm.

Thí dụ:

CaO + CO2 to CaCO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

Quảng cáo

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

5.4. Điều chế

a. Trong chống thí nghiệm

- CO2 được pha chế bằng phương pháp mang lại hỗn hợp HCl thuộc tính với đá vôi.

- Phương trình hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

b. Trong công nghiệp

- Khí CO2 được tịch thu kể từ quy trình châm cháy trọn vẹn kêu ca nhằm hỗ trợ tích điện cho những quy trình phát hành không giống.

C + O2 to CO2

- Dường như, khí CO2 còn được tịch thu kể từ quy trình fake hóa khí vạn vật thiên nhiên, những thành phầm dầu mỏ; quy trình nung vôi; quy trình lên men rượu kể từ lối glucozơ.

CaCO3 to CaO + CO2

C6H12O6 len men 2CO2 + 2C2H5OH

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng kỳ lạ để ý được là

A. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan.

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì vô trong cả quy trình triển khai.

C. khi đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó sở hữu kết tủa xuất hiện tại.

D. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa white tăng dần dần cho tới cực lớn, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 2: “Nước đá khô” ko rét chảy tuy nhiên dễ dàng hưng phấn nên được dùng để làm tạo nên môi trường xung quanh lạnh lẽo và thô, vô cùng tiện mang lại việc bảo vệ đồ ăn thức uống. “Nước đá khô” là

A. SO2 rắn.

B. CO2 rắn.

C. CO rắn.

D. H2O rắn.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nước đá thô là CO2 rắn.

Câu 3:Cho khí CO2 vô lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ tạo nên kết tủa?

A.MgCl2.

B. Ca(OH)2.

C. Ca(HCO3)2.

D.NaOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp ánB

A và C ko phản xạ → loại.

D. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O → loại.

B. CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O

Câu 4: Chất khí này tại đây, được đưa đến kể từ bình trị cháy và dùng để làm phát hành dung dịch tách nhức dạ dày?

A. CO2.

B. N2.

C. CO.

D. CH4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Chất khí được đưa đến kể từ bình trị cháy là CO2.

Thuốc tách nhức bao tử là NaHCO3.

NaOH + CO2 → NaHCO3.

Câu 5:Cho mặt hàng những hóa học sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số hóa học vô mặt hàng thuộc tính với hỗn hợp NaOH loãng ở nhiệt độ chừng thông thường là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các hóa học vừa lòng là CO2, NaHCO3 và NH4Cl.

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

Chú ý: SiO2 chỉ phản xạ với dung NaOH quánh rét hoặc NaOH rét chảy.

Câu 6:Hình vẽ tại đây tế bào miêu tả thực nghiệm pha chế và thu khí Y kể từ lếu ăn ý rắn bao gồm CaCO3 và CaSO3:

NaOH + CO2 → NaHCO3 | NaOH + CO2 đi ra NaHCO3 (tỉ lệ 1:1)

Khí Y

A. CO2.

B. SO2.

Xem thêm: dàn diễn viên trong big mouth

C. H2.

D. Cl2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Hỗn ăn ý khí X bao gồm CO2 và SO2. Khí SO2 Lúc trải qua chai lọ đựng nước brom đã trở nên tích lại, còn khí Y bay đi ra là CO2.

CaCO3t0CaO+CO2

CaSO3t0CaO+SO2

SO2+Br2+2H2O2HBr+H2SO4

Câu 7:Sục 1,12 lít CO2 (đktc) vô 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa nhận được là:

A. 5,91g.

B. 19,7g.

C. 78,8g.

D. 98,5g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,05 mol;nBaOH2=0,04 mol1<nCO2nBaOH2=1,25<2

→ Tạo lếu ăn ý 2 muối bột.

nCO32=nOHnCO2=0,04.20,05=0,03 mol

n=0,03 molm=0,03.197=5,91 gam

Câu 8: Hấp thụ trọn vẹn 0,16 mol CO2 vô 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và hỗn hợp Y. Khi ê lượng hỗn hợp Y đối với lượng hỗn hợp Ca(OH)2 lúc đầu tiếp tục là:

A. tăng 3,04g.

B. tăng 7,04g.

C. tách 3,04g.

D. tách 7,04g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,16 mol; nCa(OH)2=0,1 mol1<nCO2nCa(OH)2=1,6<2

→ Dung dịch Y chỉ mất muối bột Ca(HCO3)2 và kết tủa X là CaCO3

n=nOHnCO2=0,1.20,16=0,04 mol

m=0,04.100=4 gam

mCO2=0,16.44=7,04 gam>m

→ Dung dịch sau phản xạ tăng 3,04 gam.

Câu 9: Hấp thụ trọn vẹn 1,568 lít CO2 (đktc) vô 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M nhận được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y bao gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM vô hỗn hợp X nhận được 3,94g kết tủa và hỗn hợp Z. Giá trị của a là:

A. 0,015.

B. 0,02.

C. 0,03.

D. 0,04.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCO2=0,07 mol; nNaOH=0,08 mol; nBa(OH)2=0,25a molnBaCl2=0,04 mol; nBaCO3 =0,02 mol

nOH=0,08+0,5a (mol)

Nhận thấy: n<nCO2<nBaCl2

→ Dung dịch Z chứa chấp Na+:0,08 molHCO3Cl:0,08 molBa2+

Bảo toàn yếu tắc C:

nHCO3=0,070,02=0,05 mol

nOH=2nCO2+nHCO30,08+0,5a=0,09 a=0,02 mol

Câu 10: Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục vô hỗn hợp chứa chấp 100 ml hỗn hợp chứa chấp lếu ăn ý Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M nhận được a gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun rét kĩ hỗn hợp X nhận được thêm thắt b gam kết tủa. Giá trị (a + b) là

A. 5 gam

B. 15 gam

C. trăng tròn gam

D. 40 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp ánC

Theo bài xích → hỗn hợp X bao gồm những ion Na+, Ca2+,HCO3

nCO32+nHCO3=nCO2=8,9622,4=0,4 molnOH=2nCO32+nHCO3=0,1.2.2+1,5=0,55 mol

nCO32=0,15 molnHCO3=0,25 mol→ hỗn hợp XNa+:0,15 molHCO3:0,25 molCa2+

Bảo toàn năng lượng điện →nCa2+=0,05 mol

a=100.0,15=15gb=100.0,05=5ga+b=20

Câu 11: Hấp thụ toàn cỗ 0,3 mol CO2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng hoặc tách từng nào gam?

A. tăng 13,2g.

B. tăng 20g.

C. tách 6,8g.

D. tách 16,8g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: 1<nCO2nCa(OH)2=1,2<2

→ Sau phản xạ nhận được nhị muối bột CaCO3 và Ca(HCO­3)2

nCaCO3=nOHnCO2=0,25.20,3=0,2 mol

mCO2=0,3.44=13,2 gamm=0,2.100=20 gam>mCO2

→ Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tách 6,8 gam.

Câu 12: Cho 5,6 lít CO2 (đktc) trải qua 164ml hỗn hợp NaOH 20% (d = 1,22g/ml) nhận được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thì nhận được lượng hóa học rắn là:

A. 15,5g.

B. 26,5g.

C. 31g.

D. 46,5g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nNaOH=164.1,22.20%40=1 mol; nCO2=0,25 molnNaOHnCO2=4

→ NaOH dư

→ Chất rắn bao gồm NaOH dư và muối bột Na2CO3.

Bảo toàn yếu tắc C:

nNa2CO3=nCO2=0,25 mol

Bảo toàn yếu tắc Na:

nNaOH dư = 1 – 0,25.2 = 0,5 mol

→ mchất rắn = 0,25.106 + 0,5.40 = 46,5 gam

Câu 13:Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vô hỗn hợp chứa chấp 500 ml KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết cổ động phản xạ nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,55.

B. 3,94.

C. 1,97.

D. 4,925.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCO2=0,15 mol; nBa2+=0,06 mol; nOH=0,17 molnCO32=nOHnCO2=0,02 mol<nBa2+n=0,02 molm=0,02.197=3,94 gam

Câu 14:Cho 10 gam CaCO3 vô hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80.

B. 2,24.

C. 1,12.

D. 3,36.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bảo toàn yếu tắc C tớ có:

nCO2=nCaCO3=10100=0,1 mol

VCO2=0,1.22,4=2,24lít

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + SO2 → NaHSO3
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp

Xem thêm: nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm