có thể dùng naoh ở thể rắn để làm khô các chất khí

Câu hỏi:

20/08/2019 48,152

Bạn đang xem: có thể dùng naoh ở thể rắn để làm khô các chất khí

D. N2, NO2CO2CH4, H2

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn đáp án D

Chú ý: Để thực hiện thô những khí thì những khí cơ ko cần ứng với hóa học nhớ dùng. Vậy ở trên đây tớ rất có thể sử dụng NaOH nhằm thực hiện thô những khí tuy nhiên ko phản xạ với NaOH.

A. Loại vì như thế đem SO2, Cl2 tính năng được với NaOH

B. Loại vì như thế đem CO2, Cl2 tính năng được với NaOH

C. Loại vì như thế đem CO2, NO2 tính năng được với NaOH

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hỗn hợp NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 đem nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp đem pH lớn số 1 là

A. NaCl

B. Ba(OH)2

C. NaOH

D. NH3

Câu 2:

Dung dịch Ba(OH)2 0,005M đem pH bằng

A. 3

B. 2

C. 11

D. 12

Câu 3:

Cho phản xạ sau: Al + NaOH + H2O NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đích thị là

A. NaOH là hóa học oxi hóa

Xem thêm: trực tâm của tam giác là gì

B. H2O là hóa học môi trường

C. Al là hóa học oxi hóa

D. H2O là hóa học oxi hóa

Câu 4:

Cho sắt kẽm kim loại Ba dư vô hỗn hợp Al2(SO4)3, chiếm được thành phầm có:

A. một hóa học khí và nhị hóa học kết tủa nhau

B. một hóa học khí và ko hóa học kết tủa

C. một hóa học khí và một hóa học kết tủa

D. láo lếu thích hợp nhị hóa học khí

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn KNO3 chiếm được những thành phầm là

A. KNO2, NO2, O2

B. KNO2, O2

C. KNO2,NO2

D. K2O, NO2, O2

Câu 6:

Dẫn láo lếu thích hợp khí bao gồm CO2, O2, N2 và H2 qua chuyện hỗn hợp NaOH. Khí bị hít vào là

A. H2

B. CO2

C. N2

D. O2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK