chứng minh hình thang

Hình thang là một trong hình tuy rằng đơn giản và giản dị tuy nhiên lại sở hữu nhiều đặc thù phức tạp vì như thế nó bao hàm nhiều tình huống quan trọng và quyết định lý cần thiết ghi ghi nhớ. Vậy nên phần lý thuyết và bài xích tập luyện của hình thang đều kha khá khó khăn và yên cầu tất cả chúng ta cần cầm kiên cố con kiến thức về đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy, tam giác đều nhau, lối tầm, trung tuyến… Hôm ni, Gia Sư Việt tiếp tục tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình thang và hình thang cân giúp các em hiểu rõ từng khái niệm, đặc thù và cơ hội minh chứng nhé.

Bạn đang xem: chứng minh hình thang

I. Hình thang

1. Khái niệm về hình thang

Hình thang là tứ giác với nhị cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

khai-niem-hinh-ve-thang

Từ hình vẽ, tớ thấy: Hình thang cân nặng ABCD với AB // CD

2. Tính hóa học hình thang

– Tính hóa học 1: Hai góc kề một cạnh mặt mày của hình thang với tổng vị 180 phỏng (nằm ở địa điểm nhập nằm trong phía của nhị đoạn trực tiếp tuy vậy song là 2 cạnh đáy).

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD)

=> Góc A + Góc D = Góc B + Góc C = 180°

– Tính hóa học 2: Hình thang với 2 cạnh lòng đều nhau thì nhị cạnh mặt mày tiếp tục tuy vậy song và đều nhau.

hinh-thang-co-2-canh-day-bang-nhau-la-hinh-binh-hanh

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với AB = CD

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành nên AD // BC và AD = BC

Ngược lại, nếu như hình thang với 2 cạnh mặt mày tuy vậy song thì bọn chúng tiếp tục đều nhau và 2 cạnh lòng đều nhau.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD), lại sở hữu AD // BC

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AD // BC

=> ABCD là hình bình hành nên AB = CD và AD = BC

– Tính hóa học 3: Đường tầm là đường thẳng liền mạch nối trung điểm nhị cạnh mặt mày của hình thang.

tinh-chat-duong-trung-binh-cua-hinh-thang

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với E là trung điểm AD, F là trung điểm BC

=> MN là lối tầm của hình thang ABCD

Tính hóa học 3.1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm 1 cạnh mặt mày của hình thang và tuy vậy song với 2 cạnh lòng thì tiếp tục trải qua trung điểm của cạnh mặt mày sót lại.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với E là trung điểm AD, EF //AB (EF // CD) (F ∈ BC)

=> F là trung điểm BC

Tính hóa học 3.2: Đường tầm của hình thang tiếp tục tuy vậy song với 2 cạnh lòng và vị một nửa tổng 2 lòng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với EF là lối trung bình

=> EF// AB; EF // CD và EF = (AB+CD)/2

3. Cách chứng minh hình thang

– Cách 1: Chứng minh tứ giác cơ với 1 cặp cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

Ví dụ: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E là gửi gắm điểm của hai tuyến đường trực tiếp AD và BC. Gọi M, N, P.., Q theo dõi trật tự là những trung điểm của những đoạn trực tiếp AE, BE, AC và BD. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-can

Ta có:

M là trung điểm của AE

N là trung điểm của BE

=> MN là lối tầm ứng với cạnh AB của ΔEAB, suy rời khỏi MN // AB (1)

Gọi R là trung điểm của AD

Trong ΔADB, RQ là lối tầm, suy rời khỏi RQ // AB

Trong ΔCAD, RP là lối tầm, suy rời khỏi RP // DC

mà DC // AB nên RP // AB.

RQ và RP nằm trong trải qua R và nằm trong tuy vậy song với AB nên theo dõi định đề Ơclit thì RQ ≡ RP

Từ phía trên tớ suy rời khỏi QP // AB (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi MN // PQ => Tứ giác MNPQ là hình thang bởi một cặp cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

– Cách 2: Chứng minh tứ giác cơ với tổng nhị góc kề một cạnh mặt mày vị 180 phỏng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC. Trên AC lấy một điểm B’ sao mang lại AB’ = AB và bên trên AB lấy một điểm C’ sao mang lại AC’ = AC. Chứng minh tứ giác BB’CC’ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-khi-tong-2-goc-day-bang-180-do

Ta có:

AB’ = AB

=> ∆BAB’ cân nặng bên trên A

=> Góc ABB’ = (180°- Â)/2

Chứng minh tương tự động, tớ có: Góc AC’C = (180°- Â)/2

=> Góc ABB = Góc AC’C

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

=> Góc ABB’ + Góc B’BC’ = Góc AC’C + Góc B’BC’

=> Góc AC’C + Góc B’BC’ = 180°

=> Tứ giác BB’CC’ là hình thang bởi tổng nhị góc kề một cạnh mặt mày vị 180°

II. Hình thang cân

1. Khái niệm về hình thang cân

Trong hình học tập Euclid, hình thang cân nặng là hình thang với nhị góc kề một cạnh lòng đều nhau. Hình thang cân nặng là 1 trong tình huống quan trọng của hình thang.

khai-niem-ve-hinh-thang-can

Từ khai niệm và theo như hình vẽ, tớ có:

Hình thang cân nặng ABCD (AB // CD) => Góc C = Góc D

2. Tính hóa học hình thang cân

– Tính hóa học 1: Trong một hình thang cân nặng, nhị cạnh mặt mày đều nhau.

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AD = BC

– Tính hóa học 2: Trong một hình thang cân nặng, hai tuyến đường chéo cánh đều nhau.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Ví dụ: Cho ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AC = BD

– Tính hóa học 3: Hình thang cân nặng luôn luôn nội tiếp được nhập một lối tròn xoe.

hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> Luôn với 1 lối tròn xoe tâm O nội tiếp hình thang này

3. Cách chứng minh hình thang cân

– Cách 1: Hình thang với nhị góc kề một cạnh lòng đều nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Trên những cạnh mặt mày AB, AC lấy theo dõi trật tự những điểm D, E sao mang lại AD = AE. Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân nặng.

cach-chung-minh-hinh-thang-can

a) Ta có: AD = AE (gt) nên ∆ADE cân

⇒ Góc D2 = Góc E2

Mà góc A + D2 + E2 = góc A + B + C = 180°, trong những khi góc B = C do ΔABC cân nặng bên trên A (gt). Vì vậy D2 = B ( địa điểm đồng vị )

=> DE // BC, bởi vậy BDEC là hình thang.

Lại với ΔABC cân nặng bên trên A ⇒ Góc B = Góc C

Nên BDEC là hình thang cân là là hình thang với 2 góc lòng đều nhau.

– Cách 2: Hình thang với nhị cạnh mặt mày đều nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) nội tiếp lối tròn xoe tâm O. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

chung-minh-hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ta có: ABCD là hình thang

=> Góc A1 = Góc C1

=> sđ cung CD = sđ cung AB

=> AB = CD

=> ABCD là hình thang cân do là hình thang với 2 cạnh mặt mày đều nhau.

– Cách 3: Hình thang với hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với góc ACD = góc BDC. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Gọi E là gửi gắm điểm của AC và BD.

∆ECD với góc ACD = góc BDC nên là tam giác cân nặng.

Suy rời khỏi EC = ED (1)

Tương tự động xét ∆EAB có: Góc ABE = BAE bởi nằm trong đều vị góc ACD và góc BDC ( So le nhập )

⇒ ∆EAB tại E suy ra: EA = EB (2)

Từ (1) và (2) tớ có: EA + EC = EB + ED => AC = BD

=> ABCD là hình thang cân nặng bởi là hình thang với 2 đường chéo vị nhau

Kết luận: Sau khi các em học tập sinh đã được mò mẫm hiểu những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình thang và hình thang cân nặng. Chúng tôi tin rằng, nội dung này sẽ không còn thực hiện khó khăn chúng ta nữa và giúp đạt được điểm số tối nhiều trong những bài xích thi đua. Hãy theo dõi dõi Gia Sư Việt nhằm học tập luôn luôn cập nhập nhiều bài xích học khác nhé. Hình như, nếu như cha mẹ cần thiết thuê gia sư dạy dỗ Toán tận nhà mang lại con cái, mừng lòng contact qua chuyện số 096.446.0088 – 090.462.8800 và để được tư vấn cụ thể.

Tham khảo thêm:

♦ Tổng thích hợp kiến thức và kỹ năng về những lối Đồng quy nhập Tam giác

♦ Khái niệm, đặc thù và cơ hội minh chứng tứ giác là Hình thoi

Xem thêm: bài hát khát vọng