chu vi hình tròn lớp 5


Tính chu vi hình tròn trụ với 2 lần bán kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: chu vi hình tròn lớp 5

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ với 2 lần bán kính d:

a) d = 0,6cm;                b) d = 2,5dm;                 c) \(\displaystyle {4 \over 5}\)m.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

                      C = d \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,6 \times 3,14 =1,884 \; (cm)\) 

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(2,5 \times 3,14 = 7,85\;(dm)\) 

c) Đổi: \(\displaystyle {4 \over 5}m = 0,8m\)

Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,8 \times  3,14 = 2,512\;(m)\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = \(\dfrac{1}{2}\)m 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

              C = r \(\times \) 2 \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27 \;(cm) \)

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \( 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82 \;(dm)\)

c) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(\dfrac{1}{2} \times 2 \times  3,14 = 3,14 \;(m)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bánh xe cộ xe hơi với 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe cộ bại liệt.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe cộ : 0,75m

Chu vi bánh xe cộ :         ... m ?

- Chu vi bánh xe cộ vì như thế chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 0,75m. 

- Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe cộ là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m) 

                   Đáp số: 2,355m. 

Loigiaihay.com

Xem thêm: 115 là gì

Lý thuyết

1) Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy \(2\) lần nửa đường kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ với 2 lần bán kính là \(8cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(8 \times 3,14 = 25,12\left( {c{m}} \right)\)

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính là \(3cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(3 \times 2 \times 3,14 = 18,84\left( {c{m}} \right)\)

2) Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết lối kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết cung cấp kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Dạng 3: Tính 2 lần bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = d \times 3,14\), tao rất có thể tính 2 lần bán kính theo đuổi công thức:

\(d = C:3,14\)

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = r \times 2 \times 3,14\), tao rất có thể tính nửa đường kính theo đuổi công thức:

\(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\).


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: fe2o3+h2so4