caco3+h2o

Xem thêm: tuổi ngọ bao nhiêu tuổi

Reaktanten:

 • CaCO3
  • Namen: Calciumcarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kalk Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • H2O

  Produkte:

  Xem thêm: chữ ký tên giang

  • Ca(OH)2
   • Namen: Calciumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Calciumdihydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kalkhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farbloser, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • CO2
   • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05