cách vẽ biểu đồ đường

Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

Tải xuống

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

A. LÝ THUYẾT

1. Cách vẽ biểu đồ gia dụng đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu đang được xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm thiết kế hệ tọa chừng.

- Xác ấn định tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích thị và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên đó là trục tung (không với khoảng cách như biểu đồ gia dụng cột).

- Nối những điểm vì thế những đoạn trực tiếp (nên hoàn thiện từng lối nhằm mục tiêu tách nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những lối vượt lên trên ngay gần nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng nhập trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ gia dụng.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu đồ gia dụng.

- Không người sử dụng công cộng một kí hiệu mang đến nhiều đối tượng người sử dụng được thể hiện tại bên trên biểu đồ gia dụng.

2. Cách đánh giá biểu đồ gia dụng đường

* Trường phù hợp thể hiện tại một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối với nhập bảng số liệu.

- Xem lối màn trình diễn tăng trưởng (tăng) với liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy quy trình này tăng thời gian nhanh, quy trình này tăng lừ đừ.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm này không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải mang đến đối tượng người sử dụng, lý giải trong năm ko liên tiếp.

* Trường phù hợp cột với hai tuyến phố trở lên

- Nhận xét từng lối một tương tự bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: lối a trước, rồi cho tới lối b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), dò la từng contact trong số những lối màn trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại sự cải tiến và phát triển của một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quy trình 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quy trình 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở VN với sự thay cho thay đổi bám theo thời hạn.

+ Cây điều với diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và với Xu thế tách (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm thời.

+ Cây cao su thiên nhiên tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây cafe với diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua loa trong năm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc chừng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su thiên nhiên tăng sớm nhất (139,9%), tiếp cho tới là cây cafe (120,1%) và cây điều tách (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, tách tạm thời của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của sự việc tạm thời thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát triển, không ngừng mở rộng diện tích S cây cối và ngược lại. Bên cạnh đó còn bởi một vài nguyên tố ngẫu nhiên (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố kinh tế tài chính (cơ sở chế vươn lên là, bảo vệ, vận gửi,…).

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân thực phẩm bám theo đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc cải tiến và phát triển của tổng số lượng dân sinh, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm bám theo đầu người của VN, quy trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc chừng phát triển = Giá trị năm trước đó / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lộc thực

Bình quân thực phẩm bám theo đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm bám theo đầu người đều sở hữu Xu thế tăng liên tiếp qua loa trong năm.

- Sản lượng thực phẩm với vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình thực phẩm bám theo đầu người (182,9%) và số lượng dân sinh với vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; số lượng dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình thực phẩm đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh là vì sự cải tiến và phát triển của cơ giới hóa nhập nông nghiệp, việc tăng mạnh thâm nám canh, tăng vụ nhập sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh bảo đảm an toàn thực vật, giống như lúa với rất tốt,… sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh đã từng mang đến trung bình thực phẩm tăng bám theo.

- Dân số tăng bởi qui tế bào số lượng dân sinh ở VN rộng lớn, tỉ trọng tăng thêm ngẫu nhiên vẫn ở tại mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc chống Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải vì sao nước ta với vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc với vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- nước ta với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (173,4%).

- Thái Lan với vận tốc tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhì (151,5%).

- Bru-nây với vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia với vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc với vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá bán với quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về ngẫu nhiên, kinh tế tài chính - xã hội không giống nhau.

- nước ta và Thái Lan là nhì vương quốc với vận tốc phát triển khá thời gian nhanh, vững chắc và kiên cố bởi những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với tương đối nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cải tiến và phát triển nhằm cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội,…

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều sở hữu Xu thế tăng tuy vậy với sự không giống nhau.

- GDP/người của nước ta với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái tách và tách 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc nhập chống Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- nước ta với vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích thị đắn của Nhà nước; tiến hành phương châm nhiều phương hóa, nhiều chủng loại hóa và những thành phầm của nước ta xâm nhập nhập nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường mặt hàng không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại sự cải tiến và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt phái mạnh phân bám theo phương tiện đi lại cho tới, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cải tiến và phát triển của số lượt khách hàng cho tới nước ta. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Qua biểu đồ gia dụng, tao thấy:

Xem thêm: naoh fecl3

- Khác du ngoạn quốc tế cho tới VN vì thế những loại phương tiện đi lại với sự thay cho thay đổi qua loa trong năm.

+ Khách cho tới vì thế đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm thời.

+ Khách cho tới vì thế lối mặt hàng ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vì thế lối thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm thời.

- Khách cho tới vì thế lối mặt hàng ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cùng là lối thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách du ngoạn cho tới vì thế lối thủy tăng sớm nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và lối mặt hàng ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối liên hệ liên minh với tương đối nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, mặt khác VN với nền chủ yếu trị ổn định ấn định và khoáng sản du ngoạn nhiều chủng loại nên thú vị được rất nhiều khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi kị ngày càng tốt -> Đường mặt hàng ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận gửi khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong năm thời gian gần đây tăng thời gian nhanh là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của VN quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của VN. Giải thích?

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng phàn nàn, dầu thô, năng lượng điện của VN thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một vài thành phầm tích điện ở VN. Giải mến vì thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thích hợp nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vì thế sông Hồng, quy trình 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu đồ gia dụng đang được vẽ. Giải mến vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vì thế sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch ốp xuất khẩu

Kim gạch ốp nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của VN nhập quy trình 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cafe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của VN, quy trình 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của VN. Giải mến vì sao sản lượng cafe xuất khẩu VN trong năm thời gian gần đây tăng đặc biệt nhanh?

Bài luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân thực phẩm bám theo đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển số lượng dân sinh, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm bám theo đầu đứa ở VN, quy trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu đồ gia dụng đang được vẽ. Giải mến vì sao trung bình thực phẩm bám theo đầu đứa ở VN càng ngày càng tăng lên?

Bài luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vì thế sông Cửu Long, quy trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vì thế sông Cửu Long. Giải thích?

Bài luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc, quy trình 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc. Giải thích?

Bài luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một vài thành phầm công nghiệp VN, quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lộc thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau củ đậu, cây ăn trái ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân bám theo group cây ở VN, quy trình 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân bám theo group cây ở VN. Giải mến vì sao diện tích S cây lâu năm trong năm thời gian gần đây ở VN tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng cột Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trặn Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng miền Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu đồ gia dụng phối hợp Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí với điều giải
 • Bài luyện về Atlat Địa lí nước ta với giải chi tiết

Đã với điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn bám theo cấu hình đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: acp là gì