cách tính nồng độ mol

Trong môn chất hóa học, nồng phỏng Phần Trăm, mật độ mol của hỗn hợp là phần kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng tuy nhiên vô nằm trong cần thiết nhưng mà học viên rất cần phải nắm rõ nhằm hoàn toàn có thể giải được những Việc. Vậy công thức tính mật độ phần trăm nào là là chuẩn chỉnh nhất và áp dụng bọn chúng ra làm sao nhập việc giải bài bác tập? Hãy cũng nằm trong VIETCHEM đi kiếm hiểu nội dung bài bác viêt tại đây nhé!

Bạn đang xem: cách tính nồng độ mol

1. Nồng phỏng hỗn hợp là gì?

Nồng phỏng hỗn hợp là định nghĩa cho biết thêm lượng hóa học tan nhập một lượng hỗn hợp chắc chắn. Nồng phỏng hoàn toàn có thể tăng bằng phương pháp rời lượng dung môi hoặc thêm thắt hóa học tan nhập hỗn hợp. Và ngược lại, đem thê rời mật độ bằng phương pháp rời lượng hóa học tan hoặc gia tăng dung môi. Dung dịch gọi là bão hòa Khi hỗn hợp cơ ko thể hòa tan thêm thắt hóa học tan, này là khi hỗn hợp đem mật độ tối đa.

2. Nồng phỏng Phần Trăm là gì?

Trong chất hóa học, mật độ Phần Trăm của hỗn hợp được kí hiệu là C% mang lại tớ biết số gam hóa học tan đem nhập 100 gam hỗn hợp là từng nào.  

Nồng phỏng Phần Trăm của một hóa học là gì

Nồng phỏng Phần Trăm của một hóa học là gì

3. Công thức tính mật độ phần trăm

Công thức tính mật độ Phần Trăm của một chất

Công thức tính mật độ Phần Trăm của một chất

Công thức tính mật độ Phần Trăm như sau:

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • C%: Nồng phỏng phần trăm
 • mct: Khối lượng hóa học tan
 • mdd: Khối lượng hóa học tan

Mặt khác: mdd = mct + mdm (mdm là lượng của dung môi)

4. Cách dùng công thức tính mật độ phần trăm

Đối với chất hóa học thì đem thật nhiều những dạng bài bác tập dượt không giống nhau, đem bài bác đòi hỏi tính số mol, lượng, hoặc giản dị là xác lập công thức chất hóa học của từng hóa học,… Nếu đề bài bác đòi hỏi tính mật độ Phần Trăm (C%) những hóa học đem nhập hỗn hợp sau phản xạ thì tất cả chúng ta rất cần phải tiến hành quá trình sau:

 • Bước 1: xác lập số hóa học đem nhập hỗn hợp (đặc biệt quan hoài cho tới số dư của những hóa học nhập cuộc phản ứng)
 • Bước 2: xác lập lượng hỗn hợp sau thời điểm nhập cuộc phản xạ theo đòi công thức:

mdd = lượng những hóa học tan mang lại nhập hỗn hợp + lượng dung môi – lượng hóa học kết tủa – lượng hóa học khí

 • Bước 3: Tìm lượng hóa học tan cần thiết xác đinh
 • Bước 4: Tính C% theo đòi công thức tính mật độ phần trăm

Chỉ cần thiết tiến hành theo như đúng 4 bước bên trên là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính được mật độ Phần Trăm của hóa học tan rồi. Để ghi nhớ được công thức tất cả chúng ta nằm trong cút vào trong 1 ví dụ rõ ràng nhé!

Cách dùng công thức tính mật độ Phần Trăm mang lại từng chất

Cách dùng công thức tính mật độ Phần Trăm mang lại từng chất

5. Một số chú ý Khi tính mật độ Phần Trăm của dung dịch

Một số vấn đề cần chú ý nhằm hoàn toàn có thể tính được mật độ Phần Trăm của hỗn hợp một cơ hội đúng mực nhất:

- Đọc kỹ vấn đề, xác lập chuẩn chỉnh những bộ phận vẫn mang lại và bộ phận cần thiết đo lường.

- Nhớ đúng mực những công thức nhằm vận dụng mang lại tương thích, rời ghi nhớ lầm lẫn nhưng mà vận dụng sai.

- Khi đo lường cần thiết thiệt cảnh giác, đánh giá kỹ để lấy đi ra sản phẩm chính nhất. 

Một số chú ý lưu ý Khi tính mật độ Phần Trăm mang lại dung dịch

Một số chú ý lưu ý Khi tính mật độ Phần Trăm mang lại dung dịch

6. Mối mối quan hệ thân thiện mật độ Phần Trăm và những mật độ hỗn hợp khác

Công thức tương tác thân thiện mật độ mol( CM) và mật độ Phần Trăm (C%) của hóa học tan đem phân tử khối M là:

CM=10.D.C%/M

7. Nồng phỏng mol là gì? Công thức tính mật độ mol

7.1. Khái niệm mật độ mol và công thức tính

Sau lúc biết được quan hệ thân thiện mật độ Phần Trăm với mật độ mol, chắc rằng nhiều các bạn sẽ vướng mắc về định nghĩa mật độ mol là gì? Và phía trên đó là câu vấn đáp.

Nồng phỏng mol là đại lượng cho biết thêm côn trùng tương tác thân thiện số mol của một hóa học tan và thể tích của hỗn hợp. Công thức tính mật độ hoàn toàn có thể được chính thức kể từ số mol và thể tích, lượng và thể tích, hoặc số mol và mililit (ml). Công thức tính mật độ mol xác lập như sau:

Công thức tính mật độ Mol: CM=n/V. chú ý: cần thiết thay đổi đơn vị chức năng thể tích ml quý phái lít.

 • Xác tấp tểnh mật độ mol của hỗn hợp với số mol và thể tích

Nồng phỏng mol thể hiện tại côn trùng tương tác thân thiện số mol của một hóa học tan phân chia mang lại thể tích của hỗn hợp, tính vị lit. Cụ thể như sau:  

Nồng phỏng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác tấp tểnh mật độ mol của hỗn hợp kể từ lượng và thể tích

Nồng phỏng mol thể hiện tại côn trùng tương tác thân thiện số mol của một hóa học tan với thể tích hỗn hợp. Cụ thể như sau:  

Nồng phỏng mol = mật độ hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác tấp tểnh mật độ mol của hỗn hợp kể từ số mol và ml dung dịch

Với công thức tính mật độ mol này, bạn phải xác lập số mol của hóa học tan nhập một (l) hỗn hợp chứ không (ml) hỗn hợp. Cụ thể, công thức tính C mol như sau:

Nồng phỏng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

7.2. Một số Việc tính mật độ mol

 • Bài tập dượt 1: Tính mật độ mol của hỗn hợp đem chứa chấp 0,75 mol Natri Clorua nhập 4,2l dung dịch?

Lời giải:

Ta đem số mol hóa học tan là 0,75 mol và thể tích hỗn hợp là 4,2l. Từ cơ, xác lập được mật độ mol của hỗn hợp là:

CM = 0,75 / 4,2  = 0,179 (mol/l)

 • Bài tập dượt 2: Tính mật độ mol của hỗn hợp Khi hòa tan 3,4 g KMnO4 trong 5,2l nước.

Lời giải:

Ta đem số mol hóa học tan KMnO4 = số gam hóa học tan / phân tử khối của hóa học tan = 3,4 / 158 = 0,0215 mol. Từ cơ, xác lập được mật độ mol của hỗn hợp là:

CM = 0,0215 / 5,2 = 0,004 (mol/l)

 • Bài tập dượt 3: Tính mật độ mol của một hỗn hợp chứa chấp 1,2 mol Canxi Clorua trong 2905ml nước.

Lời giải:

Ta đem 2905ml = 2,905l. Nồng phỏng mol của hỗn hợp tiếp tục là:

CM = 1,2 / 2,905 =0,413 mol/l

Như vậy nhằm tính mật độ mol của hỗn hợp, bạn phải xác lập đúng mực về số mol hóa học tan đem nhập hỗn hợp, gần giống thể tích của hỗn hợp cơ.

8. Bài tập dượt vận dụng tính mật độ phần trăm

 • Bài tập dượt 1: Hòa tan không còn đôi mươi gam NaCl nhập vào 40 gam nước. Hãy tính mật độ Phần Trăm của hỗn hợp này.

Lời giải:

Ta đem lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  đôi mươi + 40 = 60 gam

Xem thêm: khối lượng e

Vậy mật độ Phần Trăm hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= 33,3 %.

Kết luận: Vậy mật độ hỗn hợp của NaCl là 33,3%.

 • Bài tập dượt 2: Hoà tan 10 gam lối nhập 40 gam nước. Hãy tính mật độ Phần Trăm của hỗn hợp chiếm được.

Lời giải:

Ta đem lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  10 + 40 = 50 gam

Vậy mật độ Phần Trăm hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= đôi mươi %.

Kết luận: Vậy mật độ hỗn hợp của lối là 20%

 • Bài tập dượt 3: Hòa tan CCO3 nhập 200g hỗn hợp HCl 7,3% (vừa đủ), hãy tính mật độ Phần Trăm của những hóa học đem nhập hỗn hợp sau phản xạ.

Lời giải: 

Khối lượng của HCL đem nhập 200g hỗn hợp HCL 7,3% là:

mHCl = (C% x mdd)/100% = 200 x 7,3/100 = 14,6 (gam)

=> nHCl = 0,4mol

Ta đem phương trình: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

nCaCO3= nCaCl2 = nCO2 = ½ nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = đôi mươi (gam)

mCaCl2 = 0,2 x111 = 22,2 (gam)

mCO2 = 0,2 x 44 = 8,8 (gam)

m dd sau phản xạ = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = đôi mươi + 200 - 8,8 = 211,2 (gam)

Nồng phỏng của CaCl2 là:

C% dd CaCl2 = (22,3 x 100%)/ (211 x2) = 10,51%

 • Bài 4: Cho 400g hỗn hợp NaOH 20% thuộc tính vừa vặn đầy đủ với 200 gam hỗn hợp HCl sinh đi ra NaCl và H2O. Hãy tính mật độ muối hạt sinh đi ra sau phản xạ.

Lời giải:

Khối lượng NaOH là:

mNaOH = mdd x C%/100 = 400 x 20/100 = 80 (gam)

=> nNaOH = 80/40 = 3 (mol)

Ta đem phương trình phản ứng: NaOH + HCl -> NaCl + H2O

Theo phương trình hóa học: 1 mol -> 1 mol -> 1 mol

Muối chiếm được sau phản xạ là NaCl

mNaCl = 2 x 5,5 = 117 gam

Phản ứng ko sinh đi ra kết tủa hoặc hóa học khí nên lượng hỗn hợp sau phản xạ là:

mdd sau phản xạ = mdd NaOH + mdd HCl = 400 + 200 = 600 (gam)

=> C% ddNaCl = 117/600 x 100% = 19,5 %

 • Bài 5: Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali nhập 36,2 gam nước tất cả chúng ta chiếm được hỗn hợp B đem mật độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta đem phương trình phản xạ chất hóa học sau:

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Sau Khi thăng bằng phương trình chất hóa học tớ được phương trình sau:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

→ sát dụng công thức C% = (mct/mdd).100% tớ đem C% = [(0,1.56)/40].100% = 14%

=> Nồng phỏng hỗn hợp của B là 15%

Kết luận: Khi tổ chức hòa tan 3,9 gam Kali nhập 36,2 gam nước tiếp tục chiếm được hỗn hợp đem mật độ 14%.

Quá giản dị cần ko chúng ta, song nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn chất hóa học thì yên cầu tất cả chúng ta cần cần mẫn, kế hoạch và khoa học tập. Thường xuyên ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt, tóm có thể lý thuyết, công thức, cho đến thủ tục nhằm tìm hiểu đi ra thủ tục đúng mực và hiệu suất cao nhất.

Hy vọng, với những vấn đề share vừa vặn rồi về công thức tính mật độ phần trăm sẽ hỗ trợ chúng ta học viên hoàn toàn có thể nắm rõ được công thức và giải được những bài bác tập dượt tương quan cho tới tính mật độ Phần Trăm một cơ hội cừ nhất. Chúc chúng ta như mong muốn.

XEM THÊM:

        >> Những chú ý Khi pha trộn hóa hóa học nhập chống thí nghiệm

         >> Dụng cụ đảm bảo chất lượng mang lại chống thí nghiệm

Xem thêm: fe + o2