cách tính hỗn số

Hỗn số lớp 5, 6

Bạn đang xem: cách tính hỗn số

Định nghĩa lếu số là gì? Cấu tạo nên của lếu số là gì? Cách nằm trong lếu số như nào? Cách tính nhanh chóng lếu số? Mối tương tác thân thiện phân số và lếu số rời khỏi sao?… VnDoc.com tổ hợp cho tới tiết cho những em học viên tìm hiểu thêm.

1. Định nghĩa lếu số là gì?

 • Hỗn số là sản phẩm của việc ghi chép gọn gàng tổng của một số trong những đương nhiên nguyên vẹn dương với 1 phân số dương bằng phương pháp quăng quật vết nằm trong xen thân thiện bọn chúng. Như vậy, một lếu số bao gồm nhị phần: phần nguyên vẹn và phần phân số.
 • Số đối của lếu số này cũng khá được gọi là một trong lếu số.
 • Hỗn số được ghi chép bên dưới dạng a\frac{b}{c}. Phần phân số của lếu số luôn luôn trực tiếp nhỏ rộng lớn 1.

a+\frac{b}{c}=a\frac{b}{c}

Ví dụ:

Hỗn số

Hỗn số

+ Cách gọi, ghi chép lếu số: Để gọi (hoặc viết) lếu số, tao gọi (hoặc viết) phần nguyên vẹn trước rồi gọi (hoặc viết) phần phân số sau.

Ví dụ: Hỗn số 5\frac{7}{{10}} có:

 • Phần nguyên vẹn của lếu số là 5 và phần phân số là \frac{7}{{10}}.
 • Hỗn số được gọi là “năm và bảy phần mười”

2. Cách thay đổi lếu số trở nên phân số

a\frac{b}{c}=\frac{ac+b}{c}

Đổi phân số hoặc lếu số dương

 • Nếu phân số dương to hơn 1, tao rất có thể ghi chép nó bên dưới dạng lếu số vì chưng cách: phân chia tử cho tới hình mẫu. Thương tìm ra là phần nguyên vẹn của lếu số, phần phân số đem tử là số dư là tử, còn hình mẫu vẫn chính là hình mẫu tiếp tục cho tới.
 • Nếu ham muốn thay đổi một lếu số dương bên dưới dạng một phân số, triển khai nhân phần số nguyên vẹn với hình mẫu rồi cùng theo với tử, sản phẩm tìm ra là tử của phân số, còn hình mẫu vẫn chính là hình mẫu tiếp tục cho tới.

Đổi phân số hoặc lếu số âm

 • Khi ghi chép một phân số âm bên dưới dạng lếu số, tao chỉ việc ghi chép số đối của chính nó bên dưới dạng lếu số rồi bịa vết trước sản phẩm có được.
 • Tương tự động vì vậy, Lúc ghi chép một lếu số âm bên dưới dạng phân số, chỉ việc ghi chép số đối của chính nó bên dưới dạng phân số rồi bịa vết “-“ trước sản phẩm.

3. Các dạng toán về lếu số

3.1 Cách nằm trong lếu số

Phương pháp giải:

Khi nằm trong nhị lếu số: rất có thể ghi chép bọn chúng bên dưới dạng phân số rồi triển khai luật lệ nằm trong phân số. Ta cũng rất có thể nằm trong phần nguyên vẹn cùng nhau, nằm trong phần phân số cùng nhau (khi nhị lếu số đều dương).

Ví dụ:

2\frac{1}{2}+3\frac{1}{4}=(2+3)+(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})=5+\frac{3}{4}=5\frac{3}{4}

3.2 Cách trừ lếu số

Phương pháp giải:

 • Khi trừ nhị lếu số: rất có thể ghi chép bọn chúng bên dưới dạng phân số rồi triển khai luật lệ trừ phân số. Ta cũng rất có thể lấy phần nguyên vẹn của số bị trừ trừ phần nguyên vẹn của số trừ, phần phân số của số bị trừ trừ phần phân số của số trừ, rồi nằm trong nhị sản phẩm cùng nhau (khi nhị lếu số đều dương, số bị trừ to hơn hoặc thông qua số trừ).
 • Khi nhị lếu số đều dương, số bị trừ to hơn hoặc thông qua số trừ, tuy nhiên phần phân số của số bị trừ nhỏ rộng lớn phần phân số của số trừ, nên thực rút một đơn vị chức năng tại đoạn nguyên vẹn của số bị trừ nhằm thêm nữa phần phân số, tiếp sau đó kế tiếp trừ như bên trên.

3.3 Cách nhân phân chia lếu số

Phương pháp giải:

 • Khi nhân hoặc phân chia một lếu số với một số trong những nguyên vẹn, rất có thể ghi chép lếu số bên dưới dạng tổng của một số trong những nguyên vẹn và một phân số.

3.4 Tính độ quý hiếm của biểu thức

Phương pháp giải:

Để rất có thể tính độ quý hiếm của những biểu thức số cần thiết chú ý:

Xem thêm: bài hát khát vọng

 • Thứ tự động triển khai những luật lệ tính.
 • Căn cứ vô Đặc điểm của những biểu thức tao rất có thể vận dụng đặc điểm những luật lệ tính và quy tắc vết ngoặc.

3.5 Viết phân số bên dưới dạng lếu số

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc ghi chép phân số bên dưới dạng lếu số và quy tắc ghi chép lếu số bên dưới dạng

phân số.

Ví dụ: Viết những phân số sau bên dưới dạng lếu số :

\frac{7}{3};\frac{-15}{11}

Cách giải:

\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}

\frac{-15}{11}=-1\frac{4}{11}

Ví dụ: Viết những lếu số sau bên dưới dạng phân số :

3\frac{2}{8};-2\frac{5}{13}

Cách giải:

3\frac{2}{8}=\frac{26}{8}

-2\frac{5}{13}=-\frac{31}{13}

4. Cách tính nhanh chóng lếu số

Khi triển khai nằm trong nhị lếu số2\frac{2}{3}; 3\frac{1}{5}, tao rất có thể tính nhanh chóng rộng lớn bằng phương pháp nằm trong phần nguyên vẹn với phần nguyên vẹn, phần phân số với phần phân số rồi nằm trong nhị sản phẩm lại cùng nhau.

2\frac{2}{3}+3\frac{1}{5}=(3+2)+(\frac{2}{3}+\frac{1}{5})=5+\frac{13}{15}=5\frac{13}{15}

Mối tương tác thân thiện phân số và lếu số

- Chuyển lếu số trở nên phân số

 • Phân số được fake kể từ lếu số có:
 • Mẫu số vì chưng với hình mẫu số của phân số.
 • Tử số vì chưng với hình mẫu số nhân phần nguyên vẹn nằm trong Tử số của phần phân số.

- Chuyển phân số trở nên lếu số

 • Khi phân số to hơn 1 (tử số to hơn hình mẫu số).
 • Có thể triển khai fake phân số ê về dạng lếu số.

5. Bài tập luyện về Hỗn số

 • Toán lớp 5 trang 12, 13, 14: Hỗn số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 bài bác 9: Hỗn số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 bài bác 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 bài bác 11: Luyện tập luyện lếu số
 • Bài tập luyện Toán lớp 5: Hỗn số
 • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Hỗn số
 • Toán nâng lên lớp 5: Dạng phân số, lếu số

VnDoc tổ hợp cụ thể cho tới chúng ta nắm rõ Hỗn số là gì? Cách nằm trong trừ lếu số? Cách tính nhanh chóng lếu số? chung những em học viên học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 và Toán lớp 6, sẵn sàng cho những bài bác ganh đua vô năm học tập.

Xem thêm: oppa là gì