cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một dòng sản phẩm vỏ hộp tự tôn (không với nắp) hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 30 centimet, chiều rộng lớn đôi mươi centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện dòng sản phẩm vỏ hộp tê liệt. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của dòng sản phẩm vỏ hộp là:

( 30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x đôi mươi = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện dòng sản phẩm vỏ hộp là:

Xem thêm: điển cố là gì

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  dòng sản phẩm vỏ hộp hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm đôi mươi centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. quý khách hàng Bình dán giấy tờ red color nhập những mặt mũi xung xung quanh và dán giấy tờ gold color nhập nhì mặt mũi lòng của vỏ hộp tê liệt (chỉ dán mặt mũi ngoài). Hỏi diện tích S giấy tờ color nào là to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ ối, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( đôi mươi + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ ối rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và với độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Hướng dẫn:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tự chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật tự diện tích S xung xung quanh phân tách mang lại độ cao, tao có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp tự bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài xích dùng để làm thực hiện một chiếc vỏ hộp tê liệt. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tao mong muốn quét tước vôi nhập những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ tự 8 mét vuông. (chỉ quét tước bên phía trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch men hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch men dạng

hình vỏ hộp chữ nhật tự 6 viên gạch men xếp trở thành.

Xem thêm: ẩn dụ hoán dụ

Bài 5. Một xí nghiệp sản xuất thực hiện bánh nên dùng 30 000 cái vỏ hộp tự bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp với lòng là 1 trong những hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép vội vã dán vỏ hộp cướp khoảng tầm \(8 \over 100\) diện tích tê liệt sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau tê liệt tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên lendviet.com để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21