Cuộc Cách Mạng Tháng 2 Ở Nga Đã Lật Đổ Được, Cuộc Cách Mạng Thay Đổi Nước Nga

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cách mạng tháng nhì 1917 nghỉ ngơi Nga sẽ lật đổ cơ chế chính trị nào?

A.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng 2 ở nga đã lật đổ được

cơ quan chính phủ lâm thời tư sản

B. Quân chủ chăm chế

C. Nền cùng hòa tư sản

D. Nền quân công ty lập hiến


*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
Cách mạng tháng hai 1917 sinh hoạt Nga đã lật đổ chế độ chính trị nào? A. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời bốn sản B. Quân chủ chăm chế C. Nền cùng hòa tứ sản D. Nền quân công ty lập...

Cách mạng tháng hai 1917 sống Nga đang lật đổ cơ chế chính trị nào?

A. cơ quan chính phủ lâm thời bốn sản

B. Quân chủ siêng chế

C. Nền cộng hòa tư sản

D. Nền quân nhà lập hiến


Cách mạng tháng hai 1917 ở Nga đã lật đổ cơ chế chính trị nào?

A. Chính phủ nước nhà lâm thời tứ sản.

B. Quân chủ chuyên chế.

C. Nền cùng hòa bốn sản.

D. Nền quân nhà lập hiến.


Chính quyền bí quyết mạng được thiết lập cấu hình sau phương pháp mạng dân chủ tứ sản tháng hai năm 1917 ngơi nghỉ Nga là A. Cơ quan chính phủ lâm thời B. Cơ quan chính phủ lâm thời bốn sản C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính D. đơn vị nước dân chủ nhân...

Chính quyền bí quyết mạng được cấu hình thiết lập sau bí quyết mạng dân chủ tứ sản tháng 2 năm 1917 sống Nga là

A. chính phủ nước nhà lâm thời

B. chính phủ nước nhà lâm thời tứ sản

C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính

D. nhà nước dân người chủ dân


Chính quyền cách mạng được tùy chỉnh thiết lập sau biện pháp mạng dân chủ bốn sản tháng hai năm 1917, làm việc Nga là A. Chính phủ nước nhà lâm thời B. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời bốn sản C. Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, nô lệ D. Nhà nước dân chủ nhân...

Chính quyền cách mạng được tùy chỉnh cấu hình sau giải pháp mạng dân chủ tứ sản tháng hai năm 1917, làm việc Nga là

A. chính phủ lâm thời

B. chính phủ nước nhà lâm thời tư sản

C. Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính

D. công ty nước dân người chủ sở hữu dân


Đáp án C

Sau khi biện pháp mạng mon Hai win lợi, tổ chức chính quyền cách mạng được cấu hình thiết lập là Xô viết đại biểu công nhân, nông dân với binh lính.


Chính quyền bí quyết mạng được tùy chỉnh cấu hình sau bí quyết mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 sinh sống Nga là A. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời B. Chính phủ lâm thời bốn sản. C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, quân lính D. Bên nước dân chủ nhân...

Chính quyền cách mạng được tùy chỉnh sau biện pháp mạng dân chủ tứ sản tháng hai năm 1917 nghỉ ngơi Nga là

A. cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời

B. cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời tứ sản.

C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính

D. đơn vị nước dân người chủ dân.


Chính quyền phương pháp mạng được cấu hình thiết lập sau giải pháp mạng dân chủ tư sản tháng hai năm 1917, ngơi nghỉ Nga là A. Chính phủ nước nhà lâm thời B. Chính phủ nước nhà lâm thời tư sản C. Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, bầy tớ D. Bên nước dân công ty nhân...

Chính quyền phương pháp mạng được thiết lập cấu hình sau cách mạng dân chủ tứ sản tháng hai năm 1917, nghỉ ngơi Nga là

A. cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời

B. cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời tư sản

C. Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính

D. nhà nước dân người sở hữu dân


Đáp án C

Sau khi giải pháp mạng tháng Hai chiến hạ lợi, tổ chức chính quyền cách mạng được tùy chỉnh cấu hình là Xô viết đại biểu công nhân, nông dân cùng binh lính


Chính quyền cách mạng được thiết lập cấu hình sau Cácah mạng dân chủ bốn sản tháng 2 năm 1917 làm việc Nga là A. Chính phủ lâm thời. B.Chính lấp lâm thời tứ sản. C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính. D.Nhà nước dân nhà nhân...

Chính quyền phương pháp mạng được tùy chỉnh sau Cácah mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 ngơi nghỉ Nga là

A. chính phủ lâm thời.

B.Chính lấp lâm thời tứ sản.

C.

Xem thêm: Thần Điêu Đại Hiệp 2020 Trailer, Thần Điêu Đại Hiệp

Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.

D.Nhà nước dân người chủ dân


Đáp án C

Chính quyền bí quyết mạng được tùy chỉnh cấu hình sau Cácah mạng dân chủ tứ sản tháng hai năm 1917 sinh hoạt Nga là Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.


Tình hình chính trị khá nổi bật ở nước Nga sau thắng lợi của biện pháp mạng dân chủ tứ sản tháng hai năm 1917 là A. Bầy phản động phòng phá phương pháp mạng B. Hai chủ yếu quyền tuy nhiên song tồn tại C. Cơ quan chính phủ tư sản tạm bị lật đổ D. Quân đội 14 nước đế quốc can...

Tình hình chính trị rất nổi bật ở nước Nga sau chiến thắng của giải pháp mạng dân chủ tứ sản tháng 2 năm 1917 là

A. lũ phản động chống phá biện pháp mạng

B. Hai chính quyền tuy vậy song tồn tại

C. cơ quan chỉ đạo của chính phủ tư sản tạm bợ bị lật đổ

D. Quân team 14 nước đế quốc can thiệp


Đáp án B

Sau biện pháp mạng tháng 2 năm 1917, tình hình chính trị trông rất nổi bật ở nước Nga là tất cả hai chính quyền tuy vậy song tồn tại, kia là:

- chính phủ tư sản lâm thời.

- Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân với binh lính


Tình hình chính trị trông rất nổi bật ở nước Nga sau chiến thắng của cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 là A. Bọn phản động chống phá phương pháp mạng B. Hai thiết yếu quyền song song trường tồn C. Cơ quan chính phủ tư sản tạm bị lật đổ D. Quân đội 14 nước đế quốc can...

Tình hình thiết yếu trị trông rất nổi bật ở nước Nga sau chiến thắng của cách mạng dân chủ tư sản tháng hai năm 1917 là

A. lũ phản động kháng phá cách mạng

B. Hai thiết yếu quyền tuy vậy song tồn tại

C. chính phủ tư sản tạm bị lật đổ

D. Quân nhóm 14 nước đế quốc can thiệp


Chọn đáp án B.

Sau cách mạng tháng 2 năm 1917, tình trạng chính trị khá nổi bật ở nước Nga là tất cả hai chủ yếu quyền tuy vậy song tồn tại, kia là:

- cơ quan chỉ đạo của chính phủ tư sản lâm thời.

- Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính


tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

-Phong trào nhanh lẹ chuyển trường đoản cú tổng làm reo chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

- Kết quả:

+ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được ra đời (tháng 3/1917 toàn quốc Nga bao gồm 555 Xô viết)

+ cùng thời gian ách thống trị tư sản cũng thành lập Chính đậy lâm thời.

+ Nga thay đổi nước cùng Hoà


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nét đặc sắc và trông rất nổi bật của vương triều Gup-ta sinh hoạt Ấn Độ là


A. Có 9 đời vua qua 150 vắt quyền.


B. Miền bắc bộ Ấn được thống tốt nhất lại và phi vào thời kì cải cách và phát triển cao.


C. Sự đánh giá và cải tiến và phát triển của văn hóa truyền thống cuội nguồn Ấn Độ.


D. đạo phật phát triền to gan dưới thời Gup-ta.


Câu 2:


Mĩ Latinh được điện thoại tư vấn là “lục địa bùng cháy” sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì chưng


A. Khởi nghĩa trang bị là hiệ tượng chủ yếu trong cuộc chiến đấu chống chế độ độc tài thân Mĩ.


B. Liên tục xảy ra cháy rừng.


C. Có không ít núi lửa hoạt động.


D. Có cách mạng Cuba bùng phát và 17 nước giành được tự do năm 1960


Câu 3:


Chính sách kinh tế mới thành lập và hoạt động khi nước Nga Xô viết


A. Bị các nước đế quốc vây hãm kinh tế.


B. đã xong xuôi cải bí quyết ruộng đất.


C. Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng tổ quốc trong trả cảnh rất là khó khăn.


D. Lao vào thời kỳ bình ổn kinh tế, bao gồm trị


Câu 4:


Trong 20 năm đầu (1885-1905) Đảng Quốc đại nghỉ ngơi Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:


A. Vũ trang.


B. Bạo động.


C. Bạo lực.


D. Ôn hòa


Câu 5:


Việt Nam rất có thể rút ra kinh nghiệm gì tự sự vạc triển kinh tế tài chính của Mĩ sau Chiến tranh trái đất thứ nhị để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa đất nước?


A. Tăng cường đẩy mạnh bắt tay hợp tác với những nước khác


B. Khai quật và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên


C. Nâng cao trình độ triệu tập vốn và lao động.


D. Ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.


Câu 6:


Từ trong thời điểm 60 - 70 của rứa kỉ XX trở đi, nhóm những nước gây dựng ASEAN đã thực hiện chiến lược gì?


A. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu thống trị đạo.


B. Hòa bình, trung lập.


C. Công nghiệp hóa sửa chữa nhập khẩu.


D. Khẳng định và mở rộng


Bình luận


bình luận
TÀI LIỆU VIP lendviet.com
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại lendviet.com


*

link
thông tin lendviet.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
mang lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.