cách dùng due to

Cấu trúc Due to là một trong những cấu tạo ngữ pháp kha khá phổ cập dùng nhằm trình diễn nguyên nhân. Đây cũng là một trong những dạng ngữ pháp ăn được điểm trong số bài bác ganh đua thưa và viết lách giờ Anh. Nếu chúng ta vẫn ko thoải mái tự tin rằng bạn dạng đằm thắm đang được tóm chắc hẳn cấu trúc Due to thì chớ nơm nớp, hãy nằm trong ILA dò thám hiểu kỹ rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: cách dùng due to

Cấu trúc Due to tướng là gì?

Due to tướng thông thường đem tức thị “bởi vì” hoặc “tại vì”, được dùng nhằm trình diễn vẹn toàn nhân, nguyên nhân kéo đến một vụ việc gì cơ, thông thường là những vẹn toàn nhân và nguyên nhân xấu đi.

Ví dụ:

Due to the bad weather, we couldn’t go outside.
(Bởi vì thế khí hậu xấu xí, Shop chúng tôi ko thể ra phía bên ngoài nghịch tặc.)

• The meeting will have to tướng be postponed due to a technical error.
(Thời gian dối ra mắt buổi họp tiếp tục nên bị dời lên đường vì thế một lỗi chuyên môn.)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường bắt gặp và 30 danh kể từ bất quy tắc phổ biến nhất

Cách dùng Due to tướng và những công thức Due to tướng vô giờ Anh

công thức Due to tướng vô giờ Anh

Có kha khá nhiều công thức cho tới cấu trúc Due to tướng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều chúng ta bắt gặp trở ngại trong các công việc thành thục cấu tạo này. Dưới đó là những công thức Due to tướng cho mình xem thêm.

1. Due to tướng viết lách ở đầu câu

Due to tướng được đặt tại đầu câu thông thường đem tức thị “bởi vì” hoặc “tại vì”. Đây là dạng công thức Due to hoàn toàn có thể coi là dễ nắm bắt nhất so với nhiều người. Công thức như sau:

Due to tướng + N/Noun phrase, S + V…

hoặc:

Due to tướng + the fact that + S + V, S + V…

Như chúng ta thấy, tất cả chúng ta dùng công thức loại nhất lúc sau Due to tướng là một trong những danh kể từ hoặc cụm danh kể từ. trái lại, nếu như sau Due to tướng là một trong những mệnh đề, nên kèm cặp “the fact that” ở đằm thắm Due to tướng với mệnh đề cơ.

Ví dụ:

Sau Due to tướng là danh từ/cụm danh từ:

Due to the storm outside, we have to tướng stay inside.
(Bởi vì thế bên phía ngoài sở hữu bão, Shop chúng tôi nên ở vô ngôi nhà.)

Due to his carelessness, he failed the test.
(Bởi vì thế sự cẩu thả của tớ, anh ấy đang được trượt bài bác đánh giá.)

Sau Due to tướng là mệnh đề:

Due to tướng the fact that he cheated on mạ, I left him.
(Bởi vì thế anh ấy đang được lừa man trá tôi, tôi đang được tách vứt anh ấy.)

Due to tướng the fact that she was sick, she couldn’t come.
(Bởi vì thế bị xót, cô ấy dường như không thể cho tới.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc wish: Cấu trúc câu ước, cách sử dụng và bài bác tập

2. Due to tướng đặt tại đằm thắm câu

Công thức Due to này còn có nghĩa tương tự động với cấu tạo Due to tướng đặt tại đầu câu. Điểm khác lạ có một không hai đằm thắm nhị công thức là địa điểm của Due to tướng vô câu. Công thức của cấu tạo Due to tướng này như sau:

S + V due to tướng + N/Noun phrase

hoặc:

S + V due to tướng + the fact that + S + V…

Như vậy, tương tự động với công thức loại nhất, chúng ta không thay đổi câu Lúc sau Due to tướng là danh từ/cụm danh kể từ và thêm thắt “the fact that” ở đằm thắm Due to tướng và một mệnh đề.

Sử dụng lại những ví dụ phía trên, tao có:

Sau Due to tướng là danh từ/cụm danh từ:

• We have to tướng stay inside due to the storm outside.
(Chúng tôi nên ở vô ngôi nhà cũng chính vì sở hữu bão bên phía ngoài.)

• He failed the test due to his carelessness.
(Anh ấy đang được rớt bài bác đánh giá vì thế sự cẩu thả của tớ.)

Sau Due to tướng là mệnh đề:

• I left him due to the fact that he cheated on mạ.
(Tôi đang được tách vứt anh ấy vì thế đang được lừa man trá tôi.)

• She couldn’t come due to the fact that she was sick.
(Cô ấy dường như không thể cho tới vì thế bị xót.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách viết lách số trật tự vô giờ Anh và phân biệt với số đếm

3. Cấu trúc be + due to

bởi vì thế, bên trên vì

Due to tướng Lúc đứng sau động kể từ to tướng be và đứng trước động kể từ vẹn toàn hình mẫu (V – infinitive) tiếp tục đem nghĩa không giống trọn vẹn với nghĩa gốc (bởi vì thế, bên trên vì).

Trong công thức này, Due to tướng sẽ tiến hành dùng nhằm nói đến việc những vụ việc, sự khiếu nại đang được lên plan và chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát, vô một thời hạn ngắn ngủn. Công thức giản dị như sau:

S + to tướng be + due to tướng + V – infinitive…

Ví dụ:

• The meeting is due to take place soon.
(Cuộc họp tiếp tục sớm ra mắt.)

• The bus is due to leave soon, sánh hurry up.
(Xe bus chuẩn bị lên đường rồi, cho nên hãy nhanh chóng lên.)

Tuy nhiên, nếu như be due to nằm tại đằm thắm một ngôi nhà kể từ (subject) và một danh từ/cụm danh kể từ (N/Noun phrase) hoặc một mệnh đề thì cấu tạo này vẫn được dùng nhằm trình diễn vẹn toàn nhân và nguyên nhân. Công thức rõ ràng như sau:

S + be due to tướng + N/Noun phrase…

hoặc:

S + be due to tướng + the fact that + S + V…

Ví dụ:

Be due to tướng đứng trước danh từ/cụm danh từ:

• His late arrival is due to the rain.
(Anh ấy cho tới trễ là vì trận mưa.)

• Her failure was due to carelessness.
(Cô ấy đang được thất bại vì thế sự cẩu thả của tớ.)

Be due to tướng đứng trước mệnh đề:

• His being late to tướng work is due to tướng the fact that the train arrived late.
(Anh ấy trễ giờ thực hiện vì thế tàu đang đi đến trễ.)

• Her being tired is due to tướng the fact that she didn’t sleep well.
(Cô ấy thấy mệt rũ rời vì thế dường như không ngon giấc.)

Xem thêm: bài hát khát vọng

Những kể từ đồng nghĩa tương quan với Due to tướng chúng ta nên biết

từ đồng nghĩa tương quan với Due to

Như chúng ta đang được biết, Due to tướng thông thường đem tức thị “bởi vì” hay những “tại vì”. điều đặc biệt, cũng đều có thật nhiều kể từ đem nghĩa tương tự động, và cách sử dụng tương tự với Due to tướng. Chúng là: Since, Because, Because of, Owing to

Trong cơ, SinceBecause hoàn toàn có thể thay cho thế cho tới Due to tướng the fact that, và Because of hoặc Owing to hoàn toàn có thể thay cho thế cho tới Due to tướng đứng trước danh từ/cụm danh kể từ.

Ví dụ:

Since và Because thay cho cho tới Due to tướng the fact that:

• I was late due to tướng the fact that my train wasn’t on time.
(Tôi cho tới trễ vì thế tàu của tôi dường như không cho tới đích thị giờ.)

Có thể được viết lách lại như sau:

• I was late because my train wasn’t on time.
(Tôi cho tới trễ vì thế tàu của tôi dường như không cho tới đích thị giờ.)

• I was late since my train wasn’t on time.
(Tôi cho tới trễ vì thế tàu của tôi dường như không cho tới đích thị giờ.)

Because of và Owing to tướng thay cho thế cho tới Due to tướng trước N/Noun phrase:

Due to the snowstorm outside, we couldn’t see anything.
(Bởi vì thế cơn sốt tuyết bên phía ngoài, Shop chúng tôi ko thể thấy gì cả.)

Có thể được viết lách lại như sau:

Because of the storm outside, we couldn’t see anything.
(Bởi vì thế cơn sốt tuyết bên phía ngoài, Shop chúng tôi ko thể thấy gì cả.)

Owing to the storm outside, we couldn’t see anything.
(Bởi vì thế cơn sốt tuyết bên phía ngoài, Shop chúng tôi ko thể thấy gì cả.)

Như chúng ta thấy, hoàn toàn có thể thay cho thế Due to tướng tự những kể từ không giống tuy nhiên trọn vẹn không bao giờ thay đổi nghĩa gốc. Tuy nhiên, sở hữu một điểm không giống biệt:

Due to tướng, Owing to là nhị cụm thông thường được dùng nhằm nêu rời khỏi những nguyên nhân xấu đi kéo đến những thành quả xấu đi.

Because, Since, hoặc Because of đều hoàn toàn có thể được dùng nhằm nêu rời khỏi những nguyên nhân tích vô cùng hoặc những nguyên nhân xấu đi kéo đến một thành quả nào là cơ, hoàn toàn có thể là chất lượng tốt hoặc xấu xí.

Lưu ý:

• Vì đem nghĩa khác lạ, tư kể từ bên trên ko thể thay cho thế Due to tướng vô công thức be due to tướng + V – infinitive.

>>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt câu tường thuật giờ Anh và câu tường thuật

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng, Note quan trọng đặc biệt với cấu tạo Due to

bởi vì thế, bên trên vì thế

“Sau Due to tướng là gì?” hoặc “Due to tướng lên đường với gì?” là những vướng mắc thường trông thấy ở những chúng ta lần thứ nhất xúc tiếp với cấu tạo Due to tướng. ILA tiếp tục tóm lược kiến thức và kỹ năng này như sau:

• Dù là ở đầu câu hoặc đằm thắm câu, nếu như sau Due to tướng là một trong những Noun/Noun phrase thì chúng ta không thay đổi mệnh đề Due to tướng cơ. trái lại, nếu như sau Due to tướng là một trong những mệnh đề hoàn hảo, hãy thêm thắt “the fact that” vô đằm thắm Due to tướng và mệnh đề cơ.

(Be due to tướng + V)(Be due to tướng + Noun/Noun phrase hoặc Be due to tướng the fact that + S + V) là nhị công thức không giống nhau. Be due to tướng + V được dùng nhằm nói đến việc những sự khiếu nại, vụ việc đang được lên plan và chuẩn bị xẩy ra. Be due to tướng + Noun/Noun phraseBe due to tướng the fact that + S + V được dùng nhằm trình diễn vẹn toàn nhân, nguyên nhân.

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp vướng mắc trước giới kể từ là gì nhằm dùng cho tới đúng

Bài tập dượt cấu tạo Due to tướng sở hữu đáp án

Bài tập dượt cấu tạo Due to tướng sở hữu đáp án

Bạn hoàn toàn có thể xem thêm phần bài bác tập dượt tại đây nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng chúng ta nhé!

Bài 1: Khoanh vô đáp án đúng

1. … the fierce storm, I couldn’t show up. (Due to/ Because/ The fact that)

2. His late arrival is … to tướng the late train. (owing/ due to/ because)

3. The wedding is … to tướng take place tomorrow. (due/ because/ owing)

4. Minh didn’t appear on time … he was in a traffic jam. (owing to/ due to/ because)

5. He couldn’t play … his injured leg. (due to/ Because/ Since)

Bài 2: Viết lại câu tự Due to

1. He couldn’t play because he injured his leg.

2. Since Ali was in a traffic jam, he missed his own wedding.

3. He can’t pick up anything because of his broken finger.

4. She didn’t want to tướng join because there was no benefit.

Đáp án

Bài 1:

1. Due to

2. owing

3. due

4. because

5. due to

Bài 2:

1. He couldn’t play due to tướng the fact that he injured his leg.

2. Due to tướng the fact that Ali was in a traffic jam, he missed his own wedding.

3. He can’t pick up anything due to tướng his broken finger.

4. She didn’t want to tướng join due to tướng the fact that there was no benefit.

Bên bên trên chỉ là một trong những trong vô số đáp án của cơ hội viết lách lại câu tự Due to tướng. Vì sự phong phú của cấu tạo này tuy nhiên một câu hoàn toàn có thể viết lách lại tự vô cùng rất nhiều cách. Do cơ, nếu như cách thức của khách hàng không giống thì cũng chớ hấp tấp suy nghĩ là bạn dạng đằm thắm đang được sai nhé!

ILA đang được share kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng kể từ A-Z của cấu tạo Due to tướng, kể từ cơ hội dùng, những công thức cho tới những bài bác tập dượt giản dị. Hy vọng các bạn sẽ học tập thêm thắt được không ít điều mới nhất và sớm hoàn toàn có thể nắm rõ cấu trúc Due to tướng.

>>> Tìm hiểu thêm: Cung hoàng đạo nào là học tập chất lượng tốt giờ Anh nhất?

Xem thêm: tia phân giác là gì