cách chứng minh hình bình hành

Hình học tập là một trong nghành nghề cần thiết ở ngôi trường và được vận dụng thật nhiều trong mỗi dự án công trình lúc bấy giờ. Mé cạnh Tam giác, Tứ giác, Hình chữ nhật,… thì những vấn đề về Hình bình hành cũng xuất hiện tại tương đối nhiều vô công tác cấp cho Trung học tập hạ tầng và Trung học tập phổ thông. Chính chính vì thế, Gia Sư Việt tiếp tục đem về bài bác học: Khái niệm, đặc điểm và cơ hội minh chứng tứ giác là hình bình hành. Từ cơ, chúng ta nhanh gọn thu nhận kỹ năng và giải bài bác tập dượt hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn đang xem: cách chứng minh hình bình hành

I. Khái niệm về Hình bình hành

Hình bình hành là Tứ giác với những cặp cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

Từ định nghĩa bên trên tớ có: Tứ giác ABCD là Hình bình hành ⇔ AB // CD và AD // BC

khai-niem-tinh-chat-cach-chung-minh-tu-giac-la-hinh-binh-hanh

Nhận xét: Hình bình hành là một trong hình thang với nhì cạnh mặt mày tuy vậy song ( Hình bình hành là một trong dạng đặc trưng của hình thang ).

II. Tính hóa học của Hình bình hành

– Tính hóa học 1: Trong Hình bình hành, những cạnh đối cân nhau.

Cho Hình bình hành ABCD => AB = CD và AD = BC

– Tính hóa học 2: Trong hình bình hành, những góc đối cân nhau.

Cho Hình bình hành ABCD => Góc A = C; Góc B = D

– Tính hóa học 3: Trong hình bình hành, hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối.

tinh-chat-ve-hinh-binh-hanh

Cho Hình bình hành ABCD với AC rời BD bên trên O => OA = OC và OB = OD

III. Các cơ hội minh chứng Tứ giác là Hình bình hành

Cách 1: Tứ giác với những cạnh đối tuy vậy song

Ví dụ 1: Tứ giác ABCD với E, F, G, H theo đuổi trật tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

cach-chung-minh-tu-giac-la-hinh-binh-hanh

Ta có:

EF là lối tầm của tam giác ABC, nên EF // AC (1)

Tương tự động, HG là lối tầm của tam giác ACD, nên HG // AC (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra HG // EF

Tiếp theo:

FG là lối tầm của tam giác CBD, nên FG // BD (3)

Tương tự động, HE là lối tầm của tam giác ABD, nên HE // BD (4)

Từ (3) và (4) suy đi ra HE // FG

Xét tứ giác EFGH có:

HG // EF và HE // FG;

Vậy Tứ giác EFGH là Hình bình hành tự những cạnh đối tuy vậy tuy vậy. ( đpcm)

Ví dụ 2: Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác góc D rời AB ở E, tia phân giác góc B rời CD ở F. Chứng minh DEBF là hình bình hành.

cac-vi-du-ve-cach-chung-minh-tu-giac-la-hinh-binh-hanh

Ta có:

Góc B1 = Ddo đều bởi vì một ½ của nhì góc bởi vì nhau B và D vô hình bình hành ABCD

AB // CD (ABCD là hình bình hành) => Góc B1 = F1 (so le trong)

Mà nhì góc đó lại ở địa điểm đồng vị => DE // BF

Xét tứ giác DEBF có:

DE // BF (chứng minh trên)

BE // DF ( tự AB // CD)

Vậy Tứ giác DEBF là Hình bình hành do các cạnh đối tuy vậy tuy vậy. ( đpcm)

Cách 2: Tứ giác với những cạnh đối cân nhau

Ví dụ 3: Cho Tứ giác ABCD với ∆ABC = ∆CDA. Chứng minh rằng ABCD là Hình bình hành.

tu-giac-la-hinh-binh-hanh-khi-co-cap-canh-doi-bang-nhau

Theo bài bác đi ra, tớ có:

∆ABC = ∆CDA => AD = BC và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành dó với các cặp cạnh đối cân nhau.

Cách 3: Tứ giác với nhì cạnh đối tuy vậy song và bởi vì nhau

Ví dụ 4: Cho hình bình hành ABCD, gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC. Chứng minh rằng BEDF là hình bình hành.

vi-du-4-chung-minh-tu-giac-la-hinh-binh-hanh

Ta có:

ABCD là hình bình hành => AD // BC và AD = BC

AD // BC => DE // BF (1)

E là trung điểm AD => DE = AD/2

Xem thêm: c2h5oh ra c2h5cl

F là trung điểm BC => BF = BC/2

Mà AD = BC (ABCD là hình bình hành)

DE = BF (2)

Từ (1) và (2) => Tứ giác DEBF là hình bình hành do với nhì cạnh đối tuy vậy song và cân nhau.

Cách 4: Tứ giác với những góc đối bởi vì nhau

Ví dụ 5: Cho Tứ giác ABCD với ∆ABC = ∆ ADC và ∆BAD = ∆BCD. Chứng minh rằng ABCD là hình bình hành.

tu-giac-la-hinh-binh-hanh-khi-cap-goc-doi-bang-nhau

Theo bài bác đi ra, tớ có:

∆ABC = ∆ADC => Góc ABC = Góc ADC (1)

∆BAD = ∆BCD => Góc BAD = Góc BCD (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra Tứ giác ABCD là hình bình hành do những góc đối cân nhau.

Cách 5: Tứ giác với hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên từng trung điểm từng đường

Ví dụ 6: Cho hình bình hành ABCD, hai tuyến phố chéo cánh AC và BD rời nhau bên trên O. Từ A kẻ AE vuông góc với BD, kể từ C kẻ CF vuông góc với BD. Chứng minh rằng Tứ giác AECF là hình bình hành.

vi-du-6-chung-minh-tu-giac-la-hinh-binh-hanh

Ta có:

OA = OC (tính hóa học hình bình hành) (1)

Xét nhì tam giác vuông AEO và CFO có:

Góc AEO = Góc CFO = 90°

OA = OC

Góc AOE = Góc COF (đối đỉnh)

Suy đi ra, ∆AEO = ∆CFO (cạnh huyền – góc nhọn) => OE = OF (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra Tứ giác AECF là hình bình hành do với hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm từng lối.

Ví dụ 7: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I và K thứu tự là trung điểm của AB, CD. Đường chéo cánh BD rời AK, AI thứu tự bên trên M, N. Chứng minh rằng: AK // CI và DM = MN = NB

vi-du-7-chung-minh-tu-giac-la-hinh-binh-hanh

Ta có:

AB // CD và AB = CD ( tự ABCD là hình bình hành)

I, K thứu tự là trung điểm AB, DC => AI=IB và DK = KC

Tứ giác AICK với cặp cạnh đối tuy vậy song và cân nhau (AI và KC) nên AICK là Hình bình hành nên AK // CI (điều nên triệu chứng minh)

Tiếp theo ta có:

AM // IN và  MK // NC

Xét tam giác AMB có:

AM // IN

AI = BI (I là trung điểm AB)

IN là lối tầm của tam giác AMB

N là trung điểm MB => MN = NB (1)

Tương tự động, xét tam giác DNC có:

MK // NC

DK = CK (K là trung điểm DC)

MK là lối tầm của tam giác DNC

M là trung điểm Doanh Nghiệp => DM = NM (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra DM = MN = NB (điều nên triệu chứng minh).

Lời kết: Vừa rồi là nội dung bài viết về định nghĩa, đặc điểm và cơ hội minh chứng Tứ giác là Hình bình hành với những ví dụ, bài bác tập dượt thông thường gặp gỡ. Đây là mảng kỹ năng tuy rằng cơ bạn dạng tuy nhiên sẽ hỗ trợ ích thật nhiều mang đến học viên Lúc thực hiện bài bác không những với Hình bình hành, mà còn phải tương quan cho tới những nội dung không giống vô môn Hình. Các em hãy luôn luôn sát cánh đồng hành nằm trong Gia Sư Việt nhằm tóm được không ít kỹ năng và bài bác tập dượt rộng lớn nhé!

Tham khảo thêm:

♦ Giáp pháp xử lý biểu hiện “mất gốc Hóa” hiệu suất cao nhất

♦ Phương pháp học tập 7 Hằng đẳng thức lưu niệm hiệu suất cao nhất

♦ Định nghĩa, đặc điểm & cơ hội minh chứng những Tam giác đặc biệt

Xem thêm: r là tập hợp số gì