các số oxi hóa có thể có của photpho là

Câu hỏi:

11/08/2020 23,685

Bạn đang xem: các số oxi hóa có thể có của photpho là

B. –3, +3, +5, 0.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn B

Các số lão hóa hoàn toàn có thể đem của photpho là -3, 0, +3, +5.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những phản ứng: N2 + O2  2NON2 + 3H2  2NH3. Trong nhì phản xạ bên trên thì nitơ

A. chỉ thể hiện tại tính lão hóa.

B. chỉ thể hiện tại tính khử.

C. thể hiện tại cả tính khử và tính lão hóa.

D. ko thể hiện tại tính khử và tính lão hóa.

Câu 2:

Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2  6HCl +N2. Kết luận nào là tại đây đúng?

A. NH3 là hóa học khử.

B. NH3 là hóa học oxi hoá.

C. Cl2 vừa oxi hoá vừa phải khử.

D. Cl2 là hóa học khử.

Câu 3:

Khi nhen cháy photpho vô khí Cl2 dư thì thành phầm nhận được là

A. PCl3.

B. PCl5.

C. PCl6.

Xem thêm: phân tử khối là gì

D. PCl.

Câu 4:

Dung dịch HNO3 đặc nhằm lâu thông thường được màu sắc vàng do

A. HNO3 tan nhiều nội địa.

B.  bị khử vì như thế những hóa học của môi trường

C. dung dịch HNO3 có tính lão hóa mạnh.

D. hỗn hợp HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 6,4 gam sắt kẽm kim loại R đem hóa trị II vô hỗn hợp HNO3 dư nhận được 4,48 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử có một không hai. Kim loại R là (Cho: Zn = 65, Cu = 64, Al = 27, Fe = 56)

A. Zn.

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.

Câu 6:

Thuốc test nhằm phân biệt nhì hỗn hợp Na3PO4  NaNO3 là

A. AgNO3.

B. NaOH.

C. KOH.

D. HCl.

Xem thêm: cô nương

TÀI LIỆU VIP VIETJACK