QUÁ TRÌNH HẤP THỤ CÁC ION KHOÁNG ĐƯỢC HẤP THỤ VÀO RỄ THEO CƠ CHẾ NÀO ?

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Các ion khoáng được phản vào rễ cây theo qui định nào?

A.

Bạn đang xem: Các ion khoáng được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào

thấm vào và chủ động

B. dữ thế chủ động và nhập bào

C. bị động và nhà động

D. tiêu cực và thẩm thấu


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!
Cho những nhận định sau: I. Nước luôn xâm nhập bị động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ II. Tuyến đường gian bào tải nước với ion khoáng cho nội tị nạnh thì bị đai Caspari ngăn chặn và chuyển sang con đường tế bào chất III. Cả hai con con đường gian bào và con đường tế bào chất đều kiểm soát và điều chỉnh được mẫu vận gửi vào trung trụ. IV. Những ion khoáng được kêt nạp từ khu đất vào tế...

Cho những nhận định sau:

I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo hình thức thẩm thấu từ khu đất vào rễ

II. Con đường gian bào di chuyển nước cùng ion khoáng đến nội so bì thì bị đai Caspari ngăn chặn và chuyển sang tuyến phố tế bào chất

III. Cả hai con con đường gian bào và con đường tế bào hóa học đều kiểm soát và điều chỉnh được loại vận chuyển vào trung trụ.

IV. Những ion khoáng được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo 2 cơ chế: thẩm thấu và nhà động.

Số nhận định và đánh giá đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Rễ cây hoàn toàn có thể hấp thụ ion khoáng theo hiệ tượng bị động, tất cả bao nhiêu tuyên bố đúng? I. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao mang lại thấp. II. Những ion khoáng hoà chảy trong nước với vào rễ theo cái nước. III. Các ion khoáng khuếch tán từ bỏ nơi bao gồm áp suất thẩm thấu cao mang lại nơi gồm áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu hao năng lượng. IV. Các ion khoáng khuếch tán từ bỏ nơi bao gồm thế...

Rễ cây hoàn toàn có thể hấp thụ ion khoáng theo qui định bị động, bao gồm bao nhiêu tuyên bố đúng?

I. Những ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch độ đậm đặc từ cao mang lại thấp.

II. Những ion khoáng hoà chảy trong nước cùng vào rễ theo loại nước.

III. Các ion khoáng khuếch tán tự nơi tất cả áp suất thấm vào cao cho nơi có áp suất thấm vào thấp, không tiêu hao năng lượng.

IV. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi tất cả thế nước thấp đến nơi gồm thế nước cao, không tiêu tốn năng lượng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án D

Cây hấp thụ khoáng bị động bằng cách:

+ những ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch mật độ từ cao cho thấp.

+ những ion khoáng hoà tung trong nước với vào rễ theo chiếc nước

+ các ion khoáng hút bám trên mặt phẳng các keo dán đất cùng trên bề mặt rễ dàn xếp với nhau khi có sự tiếp xúc thân rễ cùng dung dịch đất.

Xem thêm: Xem Sim Phong Thủy 6 Số Cuối Điện Thoại Từ A Đến Z, Xem Bói Phong Thủy 4 & 6 Số Cuối Số Điện Thoại

+ các ion khoáng khuếch tán tự nơi gồm thế nước tốt (áp suất thấm vào cao) đến nơi bao gồm thế nước cao (áp suất thấm vào thấp), không tiêu hao năng lượng.


. Các nội dung tiếp sau đây nội dung làm sao đúng 1. Cây hấp thụ nước và ion khoáng đa phần qua miền lông hút2. Cây hấp thụ khoáng theo chế độ thụ động và công ty động3. Lông hút rất bền vững không biến thành hư lỗi khi môi trường xung quanh p
H, ánh nắng mặt trời thay đổi4. Tế bào lông hút nhược trương so với hỗn hợp đất5. Nồng độ chất tan vào tế bào lông hút cao hơn nữa trong hỗn hợp đất6. Cây hấp thụ nước theo vẻ ngoài chủ...

. Những nội dung sau đây nội dung như thế nào đúng

1. Cây dung nạp nước và ion khoáng đa số qua miền lông hút

2. Cây hấp thụ khoáng theo chế độ thụ cồn và nhà động

3. Lông hút bền theo năm tháng vững không xẩy ra hư lỗi khi môi trường p
H, ánh nắng mặt trời thay đổi

4. Tế bào lông hút nhược trương so với hỗn hợp đất

5. Nồng độ hóa học tan vào tế bào lông hút cao hơn nữa trong hỗn hợp đất

6. Cây kêt nạp nước theo qui định chủ động


Sự dung nạp khoáng thụ động của tế bào không dựa vào vào: (1) chuyển động trao đổi chất. (2) Sự chênh lệch nồng độ ion. (3) Năng lượng. (4) chuyển động thẩm thấu. Gồm bao nhiêu đánh giá đúng? A. 1. B. 2. C. 3. D....

Sự hấp thụ khoáng tiêu cực của tế bào không phụ thuộc vào vào:

(1) vận động trao thay đổi chất. (2) Sự chênh lệch độ đậm đặc ion.

(3) Năng lượng. (4) chuyển động thẩm thấu.

Có bao nhiêu đánh giá đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Sự kêt nạp khoáng thụ động của tế bào không phụ thuộc vào:(1) vận động trao đổi chất. (2) Sự chênh lệch nồng độ ion.(3) Năng lượng. (4) hoạt động thẩm thấu.Có bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Cảm ơn những các bạn đã trl ở câu hỏi trước...

Sự dung nạp khoáng tiêu cực của tế bào không nhờ vào vào:

(1) chuyển động trao thay đổi chất. (2) Sự chênh lệch độ đậm đặc ion.

(3) Năng lượng. (4) chuyển động thẩm thấu.

Có bao nhiêu đánh giá đúng?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Cảm ơn những chúng ta đã trl ở thắc mắc trước ạ.


Sự kêt nạp ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây nhờ vào vào?

A. Chuyển động trao đổi chất.

B. Chênh lệch mật độ ion.

C. Cung ứng năng lượng.

D. Chuyển động thẩm thấu.


Phần lớn những chất khoáng được chiếu vào cây một cách dữ thế chủ động được ra mắt theo cách thức nào? A.Vận gửi từ nơi bao gồm nồng độ cao đến nơi gồm nồng độ thấp ở rễ đề xuất ít năng lượng B.Vận gửi từ nơi có nồng chiều cao đến nơi tất cả nồng độ thấp sinh sống rễ C.Vận gửi từ nơi bao gồm nồng độ thấp mang lại nơi có nồng độ cao ở rễ không yêu cầu tiêu hao năng lượng D.Vận chuyển...

Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây một cách chủ động được diễn ra theo cách tiến hành nào?

A.Vận đưa từ nơi gồm nồng độ cao đến nơi gồm nồng độ thấp sống rễ bắt buộc ít năng lượng

B.Vận gửi từ nơi gồm nồng độ cao đến nơi bao gồm nồng độ thấp sinh sống rễ

C.Vận chuyển từ nơi bao gồm nồng độ thấp mang đến nơi bao gồm nồng độ dài ở rễ không cần tiêu hao năng lượng

D.Vận đưa từ nơi bao gồm nồng độ thấp cho nơi có nồng chiều cao ở rễ cần tiêu tốn năng lượng


Đáp án là D

Hấp thụ chủ động là tải từ nơi gồm nồng độ thấp mang lại nơi tất cả nồng độ cao ở rễ cùng cần tiêu hao năng lượng


Phần lớn những ion khoáng đột nhập vào rễ theo vẻ ngoài chủ động, ra mắt theo cách thức vận đưa từ nơi có? A. Nồng độ dài đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu hao ít năng lượng. B. Nồng chiều cao đến nơi gồm nồng độ thấp. C. Mật độ thấp cho nơi tất cả nồng độ cao, không yên cầu tiêu tốn năng lượng. D. Nồng độ thấp mang đến nơi có nồng độ cao, yên cầu phải tiêu hao năng...

Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cách thức chủ động, diễn ra theo cách tiến hành vận gửi từ khu vực có?

A. Nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu hao ít năng lượng.

B. Nồng độ dài đến nơi tất cả nồng độ thấp.

C. Nồng độ thấp cho nơi tất cả nồng độ cao, không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng.

D. Nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, yên cầu phải tiêu hao năng lượng.


Phần lớn những ion khoáng xâm nhập vào rễ theo hình thức chủ động, ra mắt theo thủ tục vận đưa từ nơi bao gồm A.nồng chiều cao đến nơi bao gồm nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng B.nồng độ dài đến nơi bao gồm nồng độ phải chăng C.nồng độ thấp đến nơi bao gồm nồng độ cao, không đòi hỏi tiêu tốn tích điện D.nồng độ thấp đến nơn có nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu tốn năng...

Phần lớn những ion khoáng xâm nhập vào rễ theo bề ngoài chủ động, diễn ra theo cách tiến hành vận chuyển từ khu vực có

A.nồng độ dài đến nơi bao gồm nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng

B.nồng độ dài đến nơi bao gồm nồng độ thấp

C.nồng độ thấp mang lại nơi bao gồm nồng độ cao, không yên cầu tiêu tốn năng lượng

D.nồng độ thấp đến nơn bao gồm nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng


Đáp án là D

Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo hình thức chủ động, ra mắt theo thủ tục vận chuyển từ nơi bao gồm nồng độ thấp mang đến nơn tất cả nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng


tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

+ bề ngoài thụ động: một trong những ion khoáng đi từ khu đất vào tế bào lông hút theo bề ngoài thụ rượu cồn (đi từ bỏ nơi tất cả nồng độ cáng đáng nơi tất cả nồng độ thấp)

+ phương pháp chủ động: một số trong những ion khoáng mà lại cây mong muốn cao (ion kali) dịch chuyển ngược chiều gradien nồng độ, đột nhập vào rễ theo phép tắc chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ Lý 12

Giải bài bác tập SGK vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ vật lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn vật dụng lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến cầm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

lendviet.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.