c2h2 ra c2ag2

C2H2 AgNO3 NH3

Bạn đang xem: c2h2 ra c2ag2

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ C2H2 tính năng AgNO3 vô NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen vô AgNO3 vô NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra 

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng Khi mang đến C2H2 tính năng AgNO3 vô NH3

Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 thấy hiện nay tượng  kết tảu gold color nhạt

4. Tính hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br - Br → Br-CH = CH - Br

Sản phẩm sinh rời khỏi sở hữu link song vô phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH - Br + Br - Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Hình như Khi mang đến C2H2 tính năng với H2 ở ĐK nhiệt độ chừng hóa học xúc tác không giống nhau mang đến thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo ra trở nên vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH  (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH  →  C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, nên là Khi nhóm, axetilen tiếp tục cháy tạo nên cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy vô bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Sục khí axetilen vô hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ lòe nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tính năng với AgNO3 dư vô hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Câu 3. Để nhận thấy 2 khí thất lạc nhãn C2H2 và C2H4 đựng vô lọ riêng lẻ tao dùng hóa hóa học này tại đây.

Xem thêm: cạc bo góc

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan chất lượng tốt nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí .

D. hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án B

Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc thù chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài độ sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha trộn axetilen lúc này là

A. nhiệt độ phân etilen ở nhiệt độ chừng cao.

B. nhiệt độ phân benzen ở nhiệt độ chừng cao.

C. nhiệt độ phân can xi cacbua ở nhiệt độ chừng cao.

D. nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ chừng cao.

Câu 8. Khi nhóm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo ra trở nên theo đòi tỉ lệ thành phần là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình nhóm cháy axetilen:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

=> CO2 và H2O tạo ra trở nên theo đòi tỉ lệ thành phần 4 : 2 = 2 : 1

.................................

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ  Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 được VnDoc biên soạn, Khi mang đến C2H2 tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng để làm nhận thấy axetilen với những Khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu chung những viết lách và cân đối trúng phương trình phản xạ.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông free bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: hcl + fe