bình phương của một tổng

Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ thể hiện cách thức và những ví dụ ví dụ, hùn chúng ta học viên lớp 8 ôn luyện và gia tăng kỹ năng về dạng toán về HĐT Bình phương của một tổng. Tài liệu bao hàm công thức hằng đẳng thức, những bài xích luyện ví dụ minh họa với lời nói giải và bài xích luyện tập luyện hùn chúng ta khái quát nhiều dạng khác nhau bài xích mục chính hằng đẳng thức Toán lớp 8. Chúc chúng ta học hành hiệu quả!

Bạn đang xem: bình phương của một tổng

Bình phương của một tổng

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Hằng đẳng thức

Bình phương của một tổng vị bình phương số loại nhất cùng theo với nhì phiên tích số loại nhất nhân với số loại nhì rồi cùng theo với bình phương của số loại nhì.

Bài luyện hằng đẳng thức

Ví dụ 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng:

a) x2 + 8x + 16

b) 9x2 + 12x + 4

Hướng dẫn giải

a) x2 + 8x + 16 = x2 + 2.4x + 42 = (x + 4)2

b) 9x2 + 12x + 4 = (3x)2 + 2.3x.2 + 22 = (3x + 2)2

Ví dụ 2: Thực hiện nay quy tắc tính:

a) (3x+ 2y)2

b) (x + xy)2

c) (1 + 3a)2

Xem thêm: 114 là gì

d) (a + 2b)2 + (2a + b)2

Hướng dẫn giải

a) (3x+ 2y)2 = (3x)2 + 2.3x.2y + (2y)2 = 9x2 + 12xy + 4y2

b) (x + xy)2 = x2 + 2.x.xy + (xy)2 = x2 + 2x22y + x2y2

c) (1 + 3a)2 = 12 + 2.1.3a + (3a)2 = 1 + 6a + 9a2

d) (a + 2b)2 + (2a + b)2 = a2 + 2.a.2b + (2b)2 + (2a)2 + 2.2a.b + b2

= a2 + 4ab + 4b2 + 4a2 + 4ab + b2

= 5a2 + 8ab + 5b2

Ví dụ 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức A = 16x2 + 24x + 9 bên trên x = 1

Hướng dẫn giải

Ta có: A = 16x2 + 24x + 9 = (4x)2 + 2.4x.3 + 32 = (4x + 3)2(*)

Thay x = 1 vô biểu thức (*) tớ được:

A = (4.1 + 3)2 = 72 = 49

Vậy bên trên x = 1 biểu thức A có mức giá trị vị 49

--------------------------------------------------------

Hi vọng Chuyên đề Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ là tư liệu hữu ích cho tới chúng ta ôn luyện đánh giá năng lượng, hỗ trợ cho tới quy trình học hành vô lịch trình lớp 8 giống như ôn luyện cho những kì thi đua sắp tới đây. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: con ech

Chủ đề liên quan